Please select a page template in page properties.

Защита на данните

Указания във връзка със защитата на личните данни за договорни партньори, както и за служители и кандидати за работа можете да намерите тук като PDF файлове за изтегляне:

Относно уебсайта е приложима следната информация.

Декларация за защита на личните данни на уебсайта на Max Weishaupt GmbH

Радваме се, че посещавате нашите интернет страници и Ви благодарим за интереса към нашата компания и нашите продукти. Защитата на Вашите лични данни при използването на нашите уебсайтове е важна за нас. Затова, моля, запознайте се с изложената по-долу информация:

1 Какви данни обработваме, колко време ги съхраняваме и с каква цел

1.1 Ползване на уебсайта с цел получаване на информация

Обхват на обработката на данни.                                                                                                                                                                                                                                                     Когато използвате нашия уебсайт само информативно, тоест, ако не ни изпращате информация по друг начин, а само зареждате и четете съдържание, ние събираме само личните данни, които браузърът Ви изпраща на нашия сървър. Става въпрос за следните данни, които Вие ни оставяте, посещавайки нашия уебсайт: IP адрес на компютъра, на който е заредена страницата, дата и час на достъпа, разлика в часовата зона спрямо Greenwich Mean Time (GMT), съдържание на достъпа (конкретна страница), статус на достъп / HTTP код на статуса, количество прехвърлени данни, уебсайт, от който идва заявката, браузър, операционна система и нейния интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра.

Цел и правно основание.                                                                                                                                                                                                                                                                  Посочените данни се обработват с цел гарантиране на безпроблемна връзка с уебсайта от техническа гледна точка, както и с цел осигуряване на системна сигурност и стабилност. Правното основание за обработката на данните е защитата на нашите законни интереси. Нашият легитимен интерес следва от горепосочените изброени цели за събиране на данните.

Продължителност на съхраняването на Вашите данни.                                                                                                                                                                                                          Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за целите на тяхното събиране. В случай на събиране на данни за предоставяне на уебсайта, те се изтриват, когато съответната сесия е приключена. Ние съхраняваме IP адреси за седем дни, за да можем да проследяваме злоупотреби.

1.2 Изтегляне на материали (ръководства, информационни брошури и т.н.)

Ако желаете да изтеглите ръководства, информационни брошури или друго съдържание от нашия сайт, то важат разпоредбите на точка 1.1.

1.3 Контакт / Поръчка на информационни материали

Обхват на обработката на данни.                                                                                                                                                                                                                                                                На нашия уебсайт Ви предоставяме формуляри, чрез които можете да се свържете с нас по електронен път, да поръчате информационни материали или да поискате безплатна консултация. В този случай данните, въведени във входната маска, ще ни бъдат предадени и обработени. Това са: фирма, обръщение, собствено име, фамилия, улица, номер на вход, пощенски код, населено място, имейл адрес, телефонен код на населеното място, телефон, информация относно отоплителната техника, от която се интересувате и поле, където можете да оставите Вашия коментар. В случай, че желаете консултация, вместо отоплителна техника, Вие следва да посочите сериен номер на Вашата система Weishaupt, както и тема на запитването. Задължително се попълват следните полета: фамилия / собствено име, улица / пощенски код / населено място, имейл адрес. Ако съобщението е изпратено чрез формуляра за връзка, допълнителните данни ще бъдат обработени съгласно точка 1.1. Разбира се, можете да комуникирате с нас и чрез предоставения имейл адрес. В този случай ще бъдат обработени личните данни, предадени чрез електронна поща. Само отговорните служители в групата на Weishaupt и техните представители (търговски партньори) ще получат достъп до Вашите данни.

Цел и правно основание.                                                                                                                                                                                                                                                                  Данните ще бъдат използвани единствено, за да можем да обработим Вашето запитване, отправено към Weishaupt Групата и към нейните представители (търговски партньори). Данните, които ни се предават, ще бъдат обработени въз основа на законния ни интерес. Нашият легитимен интерес следва от горепосочените изброени цели за събиране на данните. Вашето запитване може да бъде обработено и въз основа на възникване или изпълнение на договорни отношения.

Продължителност на съхраняването на Вашите данни.                                                                                                                                                                                                          Данните, посочени в настоящата алинея, се заличават веднага щом вече не са необходими за целите на тяхното събиране. Такъв е случаят, когато съответният процес е приключен. Процесът се счита за приключен, когато сте получили отговор на Вашия въпрос или Вашето запитване.

1.4 Калкулатор на сезонен коефициент на енергийна ефективност

Обхват на обработката на данни.                                                                                                                                                                                                                                                                На нашия уебсайт Ви предоставяме формуляр, чрез който можете да изчислите т. нар сезонни коефициенти на енергийна ефективност. Tова приложение е предоставено от Федералният съюз за термопомпи (BWP).В този случай данните, въведени във входната маска, ще бъдат предадени на Федералният съюз за термопомпи и обработени от тях. Това се отнася за: име, пощенски код, населено място, улица, номер на вход, температурен праг на нагряване, температура на подаващата и връщащата линия, източник на топлина, режим на работа, топла вода (дял:  % от общaта топлинна потребност) и топлогенератор.Задължителните полета са обозначени със звездичка.  Ако съобщението е изпратено чрез формуляра за контакт, ще бъдат обработени следните допълнителни данни: IP адрес на потребителя, дата и час на достъпа.                                                              При желание информацията може да се изпрати с бутони директно към онлайн услугата на федерална програма за субсидиране (Bafa).                      

Цел и правно основание.                                                                                                                                                                                                                                                                  Данните ще бъдат използвани единствено за калкулация на сезонен коефициент на енергийна ефективност. Данните, които ни се предават, ще бъдат обработени въз основа на законния ни интерес. Нашият легитимен интерес следва от непрякото насърчаване на продажбите на нашите продукти и подкрепата на потребителя при кандидатстване за финансиране.

Продължителност на съхраняването на Вашите данни.                                                                                                                                                                                                          Данните, посочени в настоящата алинея, се заличават веднага щом вече не са необходими за целите на тяхното събиране. Такъв е случаят, когато калкулацията е извършена и уебсайтът е затворен.

1.5 „Бисквитки“

Обхват на обработката.
Нашият уебсайт използва само необходимите от техническа гледна точка „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват от интернет браузъра на вашия компютър. Тази „бисквитка“ съдържа символен низ, който позволява еднозначно идентифициране на Вашия браузър при следващо посещение на сайта. Някои елементи на нашия уебсайт изискват извикващият браузър да се идентифицира и след смяна на страниците. Например, трябва да знаем дали сте се съгласили с нашите Условия за ползване, преди да изтеглите определено съдържание от нашите бази данни. Следните данни се съхраняват и предават в бисквитките: настройка на езика, приемане на Условията за ползване.

Цел и правно основание.
Цел на „бисквитките“ е да даде възможност за ползване на определени функции на нашите уебсайтове. Тъй като „бисквитки“ са необходими от техническа гледна точка, тяхното съхраняване се основава на нашия легитимен интерес, който се е заложен в описаната тук цел.

Продължителност на съхранението.
„Бисквитките“ се съхраняват на Вашия компютър. Информация за продължителността на съхранението може да видите в прегледа в настройките на „бисквитките“ на Вашия браузър. Чрез промяна на настройките във Вашия браузър можете да забраните или ограничите прехвърлянето на „бисквитки“. Съхранените на предишен етап „бисквитките“ могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се извършва и автоматично, например когато затваряте браузъра си. Ако „бисквитките“ са деактивирани за нашия уебсайт, може да е невъзможно да се използват всички функционалности на уебсайта в пълния им обхват.

2 Права на субекта на лични данни

Вашите права като субект на лични данни са напълно гарантирани от нас. По-долу ще обясним накратко кои са тези права:

2.1 Несъгласие за използване на лични данни за рекламни цели

По всяко време можете да възразите срещу използването на личните Ви данни за рекламни цели, като ще се приложи с бъдещ ефект.

2.2 Оттегляне на съгласие

Също така, по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, като оттеглянето на съгласие ще се приложи с бъдещ ефект.

2.3 Други права

В случай, че обработваме Вашите лични данни, при спазване на съответните законови изисквания по отношение на личните данни, имате право на

• информация, корекция или заличаване, както и
• ограничаване на обработката, възражение срещу обработка и преносимост на данните.

Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни относно обработката на Вашите лични данни от наша страна.

3 Сигурност

В случаите, в които ни изпращате лични данни, ние Ви предлагаме възможност за криптиране на предаваната информация. Криптирането защитава поверителността на обмена на данни между Вас и нашия уеб сървър и помага за предотвратяване злоупотребата с данните, напр. чрез подслушване. Като технология за криптиране използваме TLS (Transport Layer Security). Това е призната и широко използвана технология.

4 Контакт

Отговорното лице по смисъла на Общия регламент за защита на личните данните е:

Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Имейл: info @ weishaupt.de
Телефон: +49 7353 83-0
Интернет: www.weishaupt.de

Ако имате конкретни въпроси относно защитата на данните, моля, обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на данните:
Имейл: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Ние ще обработим Вашите запитвания незабавно и ще Ви информираме за мерките, които сме предприели.

Up