Please select a page template in page properties.

Weishaupt. Това е надеждност.

Името Weishaupt е гаранция за надеждност, високо качество и първокласно обслужване. Като средно предприятие, управлявано от собствениците, ние сме достатъчно големи, за да постигнем световен успех с предлаганата от нас енергийната техника и същевременно достатъчно компактни, за да действаме независимо, отговорно, гъвкаво и последователно.

Надеждност в технологичното развитие

В центъра за научни изследвания и технологично развитие на фирма Weishaupt около 100 високоспециализирани техници, конструктори и инженери разработват иновативна отоплителна техника до пускането ѝ в серийно производство. Това е мястото, на което се полагат основите на надеждната техника на Weishaupt.

Надеждност в производството

Ние държим на високо качество и прецизност. Техническите умения и опита на нашите квалифицирани служители са в основата на всеки наш продукт и са предпоставка за успешното развитие на компанията. Weishaupt предлага на продуктовия пазар само прецизно проектирани устройства и принадлежности, които служат надеждно на нашите клиенти. 

Надеждност в сервизното обслужване

За нас, във Weishaupt, доброто сервизно обслужване е важна част от широката гама на предлаганите от нас услуги. Компетентни сервизни специалисти са на разположение за клиентите ни по всяко време, когато се нуждаят. С постоянното обучение на нашите сервизни партньори, технически експерти и служители, ние винаги гарантираме надеждно сервизно обслужване.

Бъдещето на енергийната техника. Станете част от него.

Светът се променя. Енергийните технологии също. Във Weishaupt работим всеки ден за отговорното използване на световните енергийни ресурси и в бъдеще. Станете част от него.

Weishaupt. В цифри.

0m2 център за научноизследователска и развойна дейност в Швенди
0служители на групата Weishaupt в цял свят
0млн. евро оборот за 2023 г
0клонове в Германия
0дъщерни дружества в групата Weishaupt в цял свят
0държави с търговски представителства на Weishaupt
Weltkarte Standorte

Weishaupt местоположения В цял свят.

Всичко за енергията. От един източник.

Енергийна техника

Газовите и нафтовите кондензни системи, горелките, термопомпите и слънчевите колектори на Weishaupt се отличават със своята икономичност, издръжливост и надеждност. Произвеждат се в Германия и Швейцария.

www.weishaupt.de
Добив на енергия

BauGrund Süd е една от водещите компании в областта на хоризонталните геотермални системи. С опита си от над 20 500 изградени инсталации, над 3 милиона сондажни метра, както и гама от над 40 сондажни уреда, могат да се предложат цялостни пакети от продукти и услуги.

www.baugrundsued.de
Енергиен мениджмънт

Neuberger прави сградите ефективни. Интелигентната работа в мрежа и управлението на сградните инсталации намаляват консумацията на енергия в големите сгради до минимум. 

www.neuberger.net

При Weishaupt сътрудничество означава: Надеждност в действие.

Силно мотивираните, креативни, ориентирани към качество и контрол на разходите доставчици са също решаващ фактор за успеха на Weishaupt. Заедно с нашите доставчици работим върху непрекъснатото усъвършенстване на нашите продукти и цялата верига на доставки. Дългосрочните партньорства са доказателство за открито и честно сътрудничество.

Weishaupt – една история на успеха. От 1952 г. насам

Weishaupt е компания с дълги традиции. От близо 70 години фирмата рaзработва и изгражда отоплителна техника в завода си в Швенди. Започвайки с горелка на течно гориво, Weishaupt вече разполага с богат опит и познания в областта на технологиите, производството и управлението на енергийна техника. 

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Клонове на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Моля, изберете населено място.

Използване на моето местоположение
Back
Резултати от търсенето Резултат от търсенето Няма резултати
Резултатите се зареждат

Открийте клона, отговорен за Вас:

Up