Please select a page template in page properties.

Нашите класици. Горелките Weishaupt monarch®.

Горелка Weishaupt WM monarch® (55 до 12.000 kW)

Класическата горелка Weishaupt monarch® постави основата на същността на марката: надеждността. В допълнение към тяхната здравина и дълъг експлоатационен живот, настоящата серия е оборудвана с най-новата цифрова технология. Горелките monarch® се предлагат като газови, нафтови и комбинирани горелки.

Предимства
Отлично съотношение цена-качество

Добре обмислената конструкция на горелката дава възможност системите за горивно управление да се използват разнообразно. Така се изпълнява изискването на клиента за изгодна цена и може да се предложи система, която да е цялостна икономическа инвестиция.

Различни области на приложение

Специалното напасване на геометрията на пламъка към горивната камера на топлогенератора е рецептата за успех на всички горелки Weishaupt. Електронната система за свързано управление заедно с оптималното смесително устройство позволява индивидуално приложение към различни топлогенератори и технологични системи.

Концепция за лесно управление

Всички компоненти, като тези за регулиране на горивото и въздуха, са прегледно разположени и леснодостъпни.

Особено тиха работа

Иновативен вентилаторен блок с обтекаема форма на корпуса минимизира възникването на шум.

Също и за биогенни горива

Горелките Weishaupt на течно гориво са подходящи за нафта EL и нафта EL с ниско съдържание на сяра съгласно DIN 51603-1, парафинова нафта EL P съгласно DIN/TS 51603-8 или нафта EL A Bio с примеси на биокомпоненти до 20,9 %. Опционално може  тази част да се увеличи до 99,9 % или да се използва FAME в съотв. с DIN EN 14214. За повечето горелки е възможно също така примес от 20 Vol% водород в природния газ, в зависимост от конкретния случай и с индивидуално разрешение.

Приложения
Лесен и универсален монтаж

Всички електрически компоненти са свързани чрез щекери. Горелките могат да се завъртат наляво или надясно.

Бъдеща устойчивост

Цифровата система за управление на горенето на горелките monarch ® предлага възможност за комуникация с други системи, което позволява горелката да бъде интегрирана в други системи за управление или системи за сградна автоматизация. Стандартите на индустрията, като напр. дистанционното управление, контролът и диагностиката в случай на грешка, не са непознати за Weishaupt.

Специални изпълнения

Weishaupt разработва и произвежда горелки за почти всички възможни приложения – включително и във вертикално изпълнение.

Технология
multiflam®

Патентованата технология Weishaupt multiflam® позволява постигането на особено ниски стойности на емисии при големи горивни инсталации.

Основният елемент е специално смесително устройство, което създава вътрешна рециркулация на димните газове. Така пламъкът се охлажда и намалява образуването на азотни оксиди. Достижимите стойности на NOₓ са сравними с тези на компактните горелки.

Спектърът на мощност на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® варира от 100 kW до 23 000 kW.

Рециркулация на димните газове

Актуалните горелки Weishaupt в изпълнение 4LN отговарят на най-строгите изисквания в света за опазване на околната среда. Версията горелки 4LN включва система за рециркулация на димните газове, чиито компоненти за регулиране са интегрирани в горелката.

Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове се състоят главно от въглероден диоксид (CO2), водни пари (H2O) и азот (N2). Това има положителен ефект върху рециркулацията на димните газове, тъй като нито пепелта, нито саждите могат да замърсят системата.

Специалните настройки на смесителното устройство в комбинация с цифровия контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и безопасни експлоатационни характеристики.

Premix

Стойностите на емисиите NOx под 30 mg/kWh се постигат с техниката на Weishaupt Premix.

Процесът на предварително смесване с последващо повърхностно изгаряне от години е ниво на техниката при кондензните котли в диапазона на ниска мощност. Чрез непрекъснатата развойна дейност на Weishaupt, методът може да се използва и в диапазоните на по-висока мощност. Резултатът е горелката LowNOx с техниката Premix (PLN горелка) и емисии под 30 mg/kWh NOx.

Хомогенната газовъздушна смес е от решаващо значение за повърхностното изгаряне. Ето защо тук е разработено напълно ново смесително устройство. Съществена характеристика е отделното водене на газ-въздух, при което двата медиума се смесват едва в пламъчната тръба.

Горелки Weishaupt серия WM monarch® (55-12.000 kW)

Typ Мощност (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Мощност (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Мощност (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Мощност (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Мощност (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Мощност (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Мощност (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Мощност (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Мощност (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
WM-S50/1 1 600 - 7 400
WM-S50/2 2 500 - 11 000
WM-S50/3 2 500 - 12 000
Typ Мощност (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Мощност (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Мощност (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Мощност (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600
WM-GS50/1 800 - 7 100
WM-GS50/2 1 000 - 11 000
WM-GS50/3 1 000 - 12 000

Информационен материал. Подробен, обширен, интересен.

Informationsmaterial Magazin

monarch® горелки WM Универсалните.

Точната горелка за всяко приложение. Стандартно Weishaupt предлага разнообразие от изпълнения на горелки с допълнителни опции. Фокусът винаги е насочен върху изпълнението на специфичните изисквания на клиента.

Блок за индикация и управление

  • С езиково неутрален дисплей за международна употреба
  • Интегрирана резервна памет за архивиране на данни
Opener
Цифров контролер W-FM50/54

  • С интегрирана конзола за присъединяване и bus интерфейс
Opener
Честотен преобразувател за регулиране на оборотите

  • Софтуер за честотно регулиране, интегриран стандартно в контролера
  • Подобрява електрическата ефективност и намалява разходите за електроенергия
Opener

Смукателен корпус Засмукване на външен въздух.

Мръсният въздух съкращава живота. Това не се отнася само за хората. Техниката също може да бъде засегната. Агресивните вещества като халогени, хлориди и флуориди водят до нежелани реакции при горенето.

Корпус за външно засмукване на въздух за горелка WM-L10

  • Има варианти за засмукване отгоре, отдолу и отзад, както е показано на снимката
  • Нафтовата помпа е свързана с фланец извън подаването на въздух
Opener
Корпус за външно засмукване на въздух за горелка WM-L10 или WM-GL10

  • Засмукване на въздух отгоре
  • Електромагнитният съединител за нафтовата помпа може да бъде монтиран независимо от посоката на засмукване
Opener
Корпус за външно засмукване на въздух за горелка WM-G10

  • Има варианти за засмукване отгоре, отдолу и отзад, както е показано на снимката
Opener

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Клонове на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Моля, изберете населено място.

Използване на моето местоположение
Back
Резултати от търсенето Резултат от търсенето Няма резултати
Резултатите се зареждат

Открийте клона, отговорен за Вас:

Up