Please select a page template in page properties.

Компактна висока производителност. С мощна моноблокова горелка.

Горелка Weishaupt серия WKmono 80 (до 17 000 kW)

Горелките от серията WKmono 80 са най-мощните моноблокови горелки на Weishaupt. С мощност до 17 000 kW те са проектирани предимно за индустриално приложение. Въпреки огромния им спектър на мощност, размерът на газовите, нафтовите и комбинирани горелки WKmono е сравнително компактен благодарение на тяхната добре разработена конструкция.

Предимства
Мощна и компактна

Въпреки относително компактната си конструкция с дължина 1630 mm, спектърът на мощност на WKmono 80 варира от 1200 до 17 000 kW. Много детайли, като напр. смесителното устройство, идват от изпитаната серия горелки WK Duoblock и са перфектно напаснати един за друг.

Цифрово управление на горенето

Цифровото управление на горенето, което е серийно заложено в горелки тип WKmono, управлява икономичното използване на газ и нафта и улеснява управлението и поддръжката на горелката. Пускането в експлоатация става стъпка по стъпка чрез удобното за потребителя меню. В допълнение е възможно интегрирането й в различни системи за контрол и управление, включително интегриране в цялостна сградна автоматизация.

Добре обмислена конструкция

Всички компоненти на горелката са удобно разположени и позволяват лесно обслужване. Смесителното устройство може вътре в корпуса да премине в сервизна позиция. Демонтирането на смесителни устройства с максимална обща дължина от 700 mm също може да бъде извършено през корпуса.

Приложения
Универсален избор на гориво

WKmono а подходящи за нафта EL и нафта EL с ниско съдържание на сяра съгласно DIN 51603-1, нафта EL A Bio с примеси на биокомпоненти до 99,9 %. Може да се използва също FAME в съотв. с DIN EN 14214 или парафинова нафта EL P съгласно DIN/TS 51603-8. За повечето горелки е възможно също така примес от 20 Vol% водород в природния газ в зависимост от конкретния случай и с индивидуално разрешение.

 

Изпълнение според потребностите

В зависимост от приложението, горелките WKmono се предлагат в различно изпълнение. На разположение са различни смесителни устройства за адаптиране към изисквания за конкретни емисионни норми.

Това е надеждност

Изградена мрежа от специализирани звена за обслужване и консултация е на разположение на клиентите 7 дни в седмицата. Това гарантира, че всяка инсталация с горелка Weishaupt винаги ще изпълнява "дълга" си надеждно.

Технология
multiflam®

Патентованата технология Weishaupt multiflam® позволява постигането на особено ниски стойности на емисии при големи горивни инсталации.

Основният елемент е специално смесително устройство, което създава вътрешна рециркулация на димните газове. Така пламъкът се охлажда и намалява образуването на азотни оксиди. Достижимите стойности на NOₓ са сравними с тези на компактните горелки.

Спектърът на мощността на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® варира от 100 kW до 23 000 kW.

Рециркулация на димните газове

Актуалните горелки Weishaupt в изпълнение 4LN отговарят на най-строгите изисквания в света за опазване на околната среда. Версията горелки 4LN включва система за рециркулация на димните газове, чиито компоненти за регулиране са интегрирани в горелката.

Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове се състоят главно от въглероден диоксид (CO2), водни пари (H2O) и азот (N2). Това има положителен ефект върху рециркулацията на димните газове, тъй като нито пепел, нито сажди могат да замърсят системата.

Специалните настройки на смесителното устройство в комбинация с цифровия контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и безопасни експлоатационни характеристики.

Горелки Weishaupt серия WKmono 80 (до 17 000 kW)

Typ Мощност (kW)
WKmono-G80/1 1 300 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 16 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-G80/1 1 100 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 17 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-G80/1 1 200 - 13 000
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-L80/1 1 790 - 13 000
WKmono-L80/2 2 380 - 16 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-L80/1 1 750 - 13 000
-
WKmono-L80/2 3 500 - 17 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-GL80/1 1 300 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Мощност (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 2 200 - 17 000

Информационен материал. Подробен, обширен, интересен.

Informationsmaterial Magazin

WKmono 80 Мощност в изобилие.

Не всичко, което е голямо, изисква много време. Горелките WKmono са конструирани така, че допълнителните компоненти да могат да бъдат свързани с малко усилия. Това спестява време и пари.

Блок за управление и индикация с текстов дисплей

  • 4 езикови пакета с по 6 езика
Opener
Цифров контролер W-FM100/200

  • Интегриран в горелката
Opener
Обърнат корпус за засмукване на въздух със защитна решетка (серийно)

  • За засмукване на въздуха отгоре
  • За работа при ограничено разстояние от пода
Opener

Контролер за индустриални горелки.

С правилните опции могат да се подобрят дори най-качествените продукти.

Цифров контролер W-FM100/200

  • С интегрирана конзола за присъединяване и bus интерфейс
Opener
Измервателна сонда за регулиране на O2

  • Подобрява горивното КПД и намалява разхода на гориво
  • Повишава сигурността чрез непрекъснат контрол и регулиране на изгарянето
Opener

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Клонове на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Моля, изберете населено място.

Използване на моето местоположение
Back
Резултати от търсенето Резултат от търсенето Няма резултати
Резултатите се зареждат

Открийте клона, отговорен за Вас:

Up