Please select a page template in page properties.

Универсални енергийни пакети до 32 000 kW. Стабилни горелки с висока мощност.

Горелки Weishaupt WK (до 32 000 kW)

Горелките от серия WK са най-мощните горелки Weishaupt. С мощност до 32 000 kW те са предназначени предимно за високо натоварване в индустрията. Модулният принцип с външен вентилатор позволява индивидуална адаптация към всички работни условия. Горелките WK се предлагат като газови, нафтови или комбинирани.

Предимства
Цифрово управление на горенето

Цифровото управление, което е серийно за тези горелки, осигурява икономично подаване на газ или нафта и улеснява обслужването и поддръжката на горелката. В допълнение дава възможност за свързване в различни системи за контрол и управление, включително и интегриране в цялостна сградна автоматизация.

Изолиран корпус на горелката

Вътрешната изолация намалява нивото на шума и понижава повърхностната температура при работа с предварително подгрят горивен въздух. Горелките могат да работят с температура на горивния въздух до 250 градуса по Целзий.

Модулен принцип

Вентилаторът, таблото за управление, горивната помпена станция и станцията за подгряване на горивото са разположени отделно от горелката. Тази концепция предлага висока степен на гъвкавост, например когато горелките са изложени на особено трудни условия като силно запрашаване или високо топлинно натоварване.

Приложения
Изпълнение според потребностите

В зависимост от предназначението, горелките WK могат да се предлагат в различни версии. На разположение са различни смесителни устройства, които да отговарят на специалните изисквания за ограничаване на вредните емисии. За изключително къси горивни камери има и изпълнение "swirlflame" със завихрен горивен въздух.

Универсален избор на гориво

WKmono а подходящи за нафта EL и нафта EL с ниско съдържание на сяра съгласно DIN 51603-1, нафта EL A Bio с примеси на биокомпоненти до 99,9 %. Може да се използва също FAME в съотв. с DIN EN 14214 или парафинова нафта EL P съгласно DIN/TS 51603-8. За повечето горелки е възможно също така примес от 20 Vol% водород в природния газ в зависимост от конкретния случай и с индивидуално разрешение.

Това е надеждност

Изградена мрежа от специализирани звена за обслужване и консултация е на разположение на клиентите 7 дни в седмицата. Това гарантира, че всяка инсталация с горелка Weishaupt винаги ще изпълнява "дълга" си надеждно.

Технология
multiflam®

Патентованата технология Weishaupt multiflam® позволява постигането на особено ниски стойности на емисии при големи горивни инсталации.

Основният елемент е специално смесително устройство, което създава вътрешна рециркулация на димните газове. Така пламъкът се охлажда и намалява образуването на азотни оксиди. Достижимите стойности на NOₓ са сравними с тези на компактните горелки.

Спектърът на мощността на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® варира от 100 kW до 23 000 kW.

Рециркулация на димните газове

Актуалните горелки Weishaupt в изпълнение 4LN отговарят на най-строгите изисквания в света за опазване на околната среда. Версията горелки 4LN включва система за рециркулация на димните газове, чиито компоненти за регулиране са интегрирани в горелката.

Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове се състоят главно от въглероден диоксид (CO2), водни пари (H2O) и азот (N2). Това има положителен ефект върху рециркулацията на димните газове, тъй като нито пепел, нито сажди могат да замърсят системата.

Специалните настройки на смесителното устройство в комбинация с цифровия контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и безопасни експлоатационни характеристики.

Горелки Weishaupt серия WK (до 32.000 kW)

Typ Мощност (kW)
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 300 - 13 000
WKG80/1 1 700 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Мощност (kW)
WKG70/0 750 - 7 000
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 100 - 13 000
WKG80/1 1 800 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Мощност (kW)
WKG70/1 900 - 7 000
WKG70/2 1 100 - 12 000
Typ Мощност (kW)
WKG70/1 1 100 - 7 700
WKG70/3 1 400 - 12 000
WKG80/3 2 200 - 22 000
Typ Мощност (kW)
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/2 1 300 - 12 000
WKG80/4 2 200 - 22 000
WKG80/5 2 700 - 27 000
WKG80/6 4 000 - 32 000
Typ Мощност (kW)
WKL70/1 1 200 - 7 700
WKL70/3 1 800 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 22 000
Typ Мощност (kW)
WKL70/1 1 800 - 8 000
WKL70/2 2 500 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 19 000
Typ Мощност (kW)
WKMS70/1 1 800 - 7 700
WKMS70/3 2 150 - 12 000
WKMS80/3 3 800 - 22 000
Typ Мощност (kW)
WKMS70/1 1 800 - 8 000
WKMS70/2 2 500 - 12 000
WKMS80/3 3 200 - 19 000
Typ Мощност (kW)
WKGL70/0 900 - 7 500
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 2 020 - 13 000
WKGL80/1 1 700 - 17 000
WKGL80/2 2 200 - 23 000
Typ Мощност (kW)
WKGL70/0 750 - 7 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 100 - 13 000
WKGL80/1 1 800 - 17 000
Typ Мощност (kW)
WKGL70/1 900 - 7 000
WKGL70/2 1 100 - 12 000
Typ Мощност (kW)
WKGL70/1 1 100 - 8 000
WKGL70/3 1 400 - 12 000
WKGL80/3 2 200 - 22 000
Typ Мощност (kW)
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/2 1 300 - 12 000
WKGL80/3 2 500 - 19 000
Typ Мощност (kW)
WKGMS70/1 1 100 - 7 700
WKGMS70/3 1 400 - 12 000
WKGMS80/3 2 200 - 22 000
Typ Мощност (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 8 000
WKGMS70/2 1 300 - 12 000
WKGMS80/3 2 500 - 19 000
Typ Мощност (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG50/1 400 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 300 - 10 400
WKG80/1 1 700 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Мощност (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG40/2 300 - 2 200
WKG50/1 450 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 750 - 5 600
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 100 - 10 400
WKG80/1 1 800 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Мощност (kW)
WKG40/2 500 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 000
WKG50/2 800 - 4 800
WKG70/1 900 - 5 600
WKG70/2 1 100 - 9 600
Typ Мощност (kW)
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
WKG70/1 1 100 - 6 100
WKG70/3 1 400 - 9 600
WKG80/3 2 200 - 17 600
Typ Мощност (kW)
WKG40/1 300 - 1 800
WKG40/2 400 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
Typ Мощност (kW)
-
Typ Мощност (kW)
WKL40/1 450 - 1 800
WKL40/2 650 - 2 500
WKL50/1 712 - 3 200
WKL50/2 1 125 - 5 000
WKL70/1 1 200 - 6 100
WKL70/3 1 800 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 17 600
Typ Мощност (kW)
WKL70/1 1 800 - 6 400
WKL70/2 2 500 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 15 200
Typ Мощност (kW)
WKMS40/1 550 - 1 800
WKMS40/2 750 - 2 500
WKMS50/1 1 012 - 3 200
WKMS50/2 1 700 - 5 000
WKMS70/1 1 800 - 6 100
WKMS70/3 2 150 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 17 600
Typ Мощност (kW)
WKMS70/1 1 800 - 6 400
WKMS70/2 2 500 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 15 200
Typ Мощност (kW)
WKGL50/1 400 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 1 450 - 6 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 300 - 10 400
WKGL80/1 1 700 - 13 600
WKGL80/2 18 400 - 23 000
Typ Мощност (kW)
WKGL40/2 300 - 1 760
WKGL50/1 450 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 750 - 5 600
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/3 1 100 - 10 400
WKGL80/1 1 800 - 13 600
Typ Мощност (kW)
WKGL50/1 600 - 3 000
WKGL50/2 800 - 4 800
WKGL70/1 900 - 5 600
WKGL70/2 1 100 - 9 600
Typ Мощност (kW)
WKGL50/1 600 - 4 000
WKGL50/2 800 - 5 000
WKGL70/1 1 100 - 6 100
WKGL70/3 1 400 - 9 600
WKGL80/3 2 200 - 17 600
Typ Мощност (kW)
WKGL40/1 300 - 1 800
WKGL40/2 400 - 2 500
WKGL50/1 600 - 3 200
WKGL50/2 800 - 5 000
Typ Мощност (kW)
WKGL70/1 1 000 - 6 400
WKGL70/2 1 300 - 9 600
WKGL80/3 2 500 - 15 200
Typ Мощност (kW)
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
WKGMS70/1 1 100 - 6 100
WKGMS70/3 1 400 - 9 600
WKGMS80/3 2 200 - 17 600
Typ Мощност (kW)
WKGMS40/1 300 - 1 800
WKGMS40/2 400 - 2 500
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
Typ Мощност (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 6 400
WKGMS70/2 1 300 - 9 600
WKGMS80/3 2 500 - 15 200

Информационен материал. Подробен, обширен, интересен.

Informationsmaterial Magazin

Горелки WK Duoblock Независимите.

Модулната система го прави възможно. Мощността определя размера на горелката, а топлогенераторът с неговите допълнителни компоненти определя вентилатора за горивен въздух. Така винаги се намира оптималното решение.

Отделен вентилатор за горивен въздух

  • Точното напасване на мощността предотвратява преоразмеряване и ненужни разходи
Opener
Горивна помпена станция

  • Оптимално напасване спрямо горивната мощност и горивото
Opener
Станция за предварително подгряване на течното гориво

  • Според изискванията може да се използва електрическо подгряване или подгряване чрез топлоносител. Възможна е също комбинация между двете.
Opener

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Клонове на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Моля, изберете населено място.

Използване на моето местоположение
Back
Резултати от търсенето Резултат от търсенето Няма резултати
Резултатите се зареждат

Открийте клона, отговорен за Вас:

Up