Please select a page template in page properties.

Изключително чисти горивни стойности. С модерни нафтови горелки.

Kомпактна нафтова горелка Weishaupt purflam® (16,5 до 40 kW)

Горелките Weishaupt purflam® изгарят нафтата със син пламък толкова чисто, че не се образуват сажди. Експлоатацията е икономична и с намален шум. В същото време граничните стойности на вредни емисии не само са спазени, но са и значително по-ниски.

Спестяване на енергия
Особено ниски емисии

Със своята уникална технология горелката purflam®  изгаря нафтата толкова чисто, че не се образуват сажди и азотните оксиди от 70-90 mg/kWh са доста под законовите изисквания.

Модерни горива

Нафтовите горелки Weishaupt са подходящи за нафта EL и нафта EL с ниско съдържание на сяра DIN 51603-1, нафта  EL A Bio с примес на биокомпоненти до 20,9 %. Опционално може частта да се увеличи до 30,9%. Може да се изполва също парафинова нафта EL P съгласно DIN/TS 51603-8.

 

Перспективна технология на вентилатора

Нафтовата помпа се задвижва отделно от вентилатора. Вентилаторът работи с постояннотоков двигател с регулиране на оборотите в зависимост от мощността на горелката. По този начин консумацията на електроенергия може да се сведе до минимум.

Предимства
Голямо разнообразие

Горелките purflam® се предлагат в пет степени на мощност от 16,5 kW до 40 kW.

Дълъг експлоатационен живот

В технологията Weishaupt purflam® са вложени дългогодишен опит и развойна дейност. При производството се използват само най-добрите материали.

Технология
Добре обмислена технология

Горелките purflam® имат дигитален контролер и работят напълно автоматично. Всички функции на горелката се управляват и контролират от мощни микропроцесори. Поддръжката също е добре обмислена. Отделна сервизна позиция, максимална достъпност на компонентите и корпус с бързо освобождаване спестяват време и разходи.

Специално смесително устройство

Чрез технологията Weishaupt purflam® нафтовата мъгла се пулверизира в почти газообразно състояние. Така създадената хомогенна гориво-въздушна смес изгаря със син пламък, почти без вредни емисии.

Информационен материал. Подробен, обширен, интересен.

Informationsmaterial Magazin

WL5 purflam® Изгаряне на нафта в синьо.

Горелката Weishaupt purflam® е логичното усъвършенстване на утвърдилата се серия W. Всички компоненти са прегледно подредени и лесно достъпни. Техниката оставя впечатление за нещо познато, защото е типичен Weishaupt продукт.

Бързодействащ клапан (изображение на затворен бързодействащ клапан)

  • Отваряне и затваряне в зависимост от налягането
  • Предотвратява капене от нафтовата дюза по време на стартиране и след изключване на горелката
  • Смесителното устройство остава чисто
  • Горелката стартира надеждно
Opener
Напасване на мощността чрез смесително устройство и въздушна дюза

  • Позволява бързо и лесно въвеждане в експлоатация
Opener

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Клонове на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Моля, изберете населено място.

Използване на моето местоположение
Back
Резултати от търсенето Резултат от търсенето Няма резултати
Резултатите се зареждат

Открийте клона, отговорен за Вас:

Up