Please select a page template in page properties.

Сигурно топлоподаване. С гъвкави комбинирани горелки.

Комбинирани горелки Weishaupt WGL30-40 на газ и нафта (70 до 550 kW)

Комбинираните горелки Weishaupt могат да работят гъвкаво както на газ, така и на нафта. При нормална работа като основно гориво се използва предимно газ. Превключването между газ и нафта може да се извърши много лесно дори и чрез дистанционно превключване с fieldbus модул.

Икономия на енергия
Ефективност за пример

Цифровото управление на горенето гарантира, че горелката произвежда само толкова топлина, колкото е необходима на котела. Нафтовата помпа се задвижва от отделен електродвигател и в режим за работа на газ е отделена. Това щади помпата и спестява електрическа енергия. Електронно управляемата въздушна клапа се затваря при спиране и предотвратява охлаждането на горивната камера.

Модерни горива

Нафтовите горелки Weishaupt са подходящи за нафта EL и нафта EL с ниско съдържание на сяра DIN 51603-1, нафта  EL A Bio с примес на биокомпоненти до 20,9 %. Опционално може частта да се увеличи до 30,9%. Може да се изполва също парафинова нафта EL P съгласно DIN/TS 51603-8. За газовата част може да се използва природен газ E, природен газ LL и пропан-бутан B/P с част водород до 20 Vol% .

Предимства
Безшумна работа

Смукателният корпус е шумоизолиран и по този начин осезаемо се намаляват шумовите емисии.

Дълъг експлоатационен живот

В техниката на горелките Weishaupt са вложени дългогодишен опит и развойна дейност. При производството се използват само най-добрите материали.

Изгодно съотношение цена-качество

Новоразработеното смесително устройство осигурява ниско входно налягане на газ. Това означава, че може да се използва газова арматура с по-малък диаметър.

Перфектно електрооборудване

Контролер  с вградена конзола за присъединяване, както и кодираните и цифрово маркирани съединителни щекери не пораждат никакви загадки. Те позволяват бързото демонтиране на компонентите, съкращават работата по техническото обслужване и предотвратяват грешки в свързването. Просто – перфектно!

Системно решение
Бъдеща устойчивост

Цифровото управление на горенето предлага възможност за комуникация с други системи. Това позволява контрол, настройка и диагностика, както и интегриране на горелката в система за сградна автоматизация.

Информационен материал. Подробен, обширен, интересен.

Informationsmaterial Magazin

Комбинирани горелки WGL Сигурно топлоподаване.

Надеждни, икономични и изгодни. WGL се вписва безпроблемно в продуктовото семейство на W-горелките, комбинирайки всички предимства на серията W с гъвкавост при използване на вида гориво.

Цифров контролер с щекерна конзола

  • Кодирани и номерирани щекери предотвратяват погрешното свързване
Opener
Модули за разширение

  • Предлагат се по избор за аналогови входове и изходи
  • Също така са налични опционално за и bus комуникация
Opener
O2 модул и O2 сонда

  • Външни компоненти с щекерни съединения за регулиране на горивния процес
  • Системата подобрява безопасността и ефективността на инсталацията и се изплаща за кратко време
Opener

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Специализирани партньори на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Клонове на Weishaupt. Търсете бързо. Открийте лесно.

Моля, изберете населено място.

Използване на моето местоположение
Back
Резултати от търсенето Резултат от търсенето Няма резултати
Резултатите се зареждат

Открийте клона, отговорен за Вас:

Up