Please select a page template in page properties.

Газова горелка WG 40 PLN с Premix LowNOx технология

Новата Weishaupt газова горелка WG 40 PLN е подходяща за работа с природен газ E/LL и пропан-бутан B/P и предлага модулираща горивна мощност в диапазона 60 - 700 kW.

Горелката WG 40 PLN е оборудвана серийно с честотно регулиране, както и с високоефективен синхронен електродвигател с перманентен магнит, чието КПД надхвърля всички настоящи валидни класове на ефективност за електромотори.
PLN означава Premix LowNOx – система, която комбинира предварителното смесване с повърхностно изгаряне на горивото. Така се гарантира хомогенна газо-въздушна смес и надежден процес на запалване. Чрез настройка на съдържанието на O2 , емисиите NOсе оптимизират по целия обхват на натоварване. Съществено предимство на тази горивна система се състои в това, че редом със стандартните котли, могат да се подгряват горивни камери със значително по-малка геометрия. По този начин се постигат стойности на NOx  до 20 mg/kWh. Освен това, горелката работи изключително безшумно.
Също като всички горелки Weishaupt, моделът WG 40 PLN е оборудван с дигитално управление на горенето. Всички основни функции като процесите по подаване на въздух и гориво, контрол на пламъка и честотно регулиране се отчитат и управляват с дигитална прецизност. Целта е оптимизиране на работните процеси, максимизиране на рентабилността и минимизиране на емисиите.

Up