Please select a page template in page properties.

Premix LowNOx Газова горелка WG 40 PLN

Новата Weishaupt газова горелка WG 40 PLN, подходяща за работа с природен газ E/LL и пропан-бутан B/P, предлага модулираща горивна мощност в диапазона 60 - 700 kW. Горелката WG 40 PLN е оборудвана серийно с честотно регулиране, както и с високоефективен синхронен електродвигател с перманентен магнит, чието КПД надхвърля всички настоящи валидни класове на ефективност за електромотори.

PLN означава Premix LowNOx – система, която комбинира предварителното смесване с повърхностно изгаряне на горивото. Така се гарантира хомогенна газо-въздушна смес и надежден процес на запалване. Чрез настройка на съдържанието на O2 , NOx-емисиите се оптимизират по целия обхват на натоварване. Съществено предимство на тази горивна система се състои в това, че редом с традиционните за пазара котли, могат да се подгряват горивни камери със значително по-малка геометрия, с които стойностите на  NOx  остават под 30 mg/kWh.

Както всички горелки Weishaupt, също и моделът WG 40 PLN е оборудван с дигитално управление на горенето. Основни функции като подаването на въздух и гориво, степените на въздухоподаване и контрола на пламъка се отчитат и управляват с дигитална прецизност от утвърдения в практиката контролер W-FM 25. Целта е оптимизиране на работните процеси, максимизиране на рентабилността и минимизиране на емисиите. Дистанционното управление, контрол и диагностика на инсталацията са включени към това. Това решаващо повишава сигурността и комфорта за потребителя.

Up