Please select a page template in page properties.

Групата Weishaupt на международното изложение ISH Energy 2019 във Франкфурт

В рамките на водещия международен панаир ISH Energy 2019 във Франкфурт, под мотото „отблизо и лично“ групата Weishaupt представи в новата зала 12.0 своята широката гама от продукти и услуги за специализирани партньори на изложбен щанд с площ над 2600 m2.

Групата Weishaupt, с над 3500 служители, е една от водещите компании в областта на горелките, отоплителните системи, термопомпите, соларните системи и сградната автоматизация.

Основаната през 1932 г. компания днес e сформирана като холдинг: Групата Weishaupt обединява под една шапка три компании: Weishaupt – в областта на енергийните технологии, BauGrund Süd – в добива на енергия и Neuberger Gebäudeautomation – в енергийния мениджмънт.

В рамките на водещия международен панаир ISH Energy 2019 във Франкфурт, под мотото „отблизо и лично“ групата Weishaupt представи в новата зала 12.0 широката си гама от продукти и услуги за специализирани партньори на щанд с площ над 2600 m2. От трите бизнес направления на Weishaupt са изложени подробно следните продукти:

Енергийни технологии:

 • стенни газови кондензни системи от 2 до 800 kW със съответните компоненти
 • подовостоящи кондензни водогрейни котли на газ от 2 до 1200 kW със съответните компоненти
 • подовостоящи кондензни водогрейни котли на нафта (до 45 kW) със съответните компоненти
 • високоефективни и компактни термопомпи за енергийните източници въздух, земя, вода (до 180 kW)
 • сплит термопомпи (до 16 kW)
 • соларни системи, соларни компоненти и резервоари/станции
 • системи за управление и телеуправление
 • газови, нафтови и комбинирани горелки с цифрово горивно управление (до 32 000 kW), които могат да се използват за симултантна работа от 1 MW
 • разнообразни услуги за специализирани отоплителни компании и инженерни бюра, свързани с консултиране, планиране/проектиране, поръчка, доставка, инсталация/пускане в експлоатация и клиентско обслужване

Добив на енергия:

 • geoplus® геотермален сондаж
 • hydroplus® пробиване на кладенци
 • автоматичен качествен контрол на периферното уплътнение

Енергиен мениджмънт:

 • сградна контролна система и сградна автоматизация

 

1. Кондензна техника

1.1 Ново: Газови кондензни уреди Thermo Condens WTC-GW 80/100-A

С новите газови кондензни уреди WTC-GW 80/100-A Weishaupt разширява спектъра от мощност на своите стенни кондензни системи от досегашните 60 kW на 100 kW – в каскада дори на 800 kW.

Високото качество на новите уреди започва още от корпуса. Благодарение на висококачественото окачване и нивелиращото устройство, уредите могат да бъдат нивелирани прецизно за максимално кратко време. Задната стена на кабела осигурява просто и чисто окабеляване, а скосеният капак осигурява оптимална достъпност. Електрониката (вдясно) е предпазена от изпръсване и е отделена от хидравликата и механиката (вляво).

Високоефективният топлообменник е изработен от висококачествена алуминиево-силициева отливка, получена в пясъчна форма. Отличава се с висока топлопроводимост (6,7 пъти по-добра от неръждаемата стомана), ефективност, здравина и издръжливост. Големите отвори за почистване позволяват лесна поддръжка на уредите.

Самокалибриращата се система Weishaupt SCOT (Safety Combustion Technology) винаги осигурява оптимално качество на горене, дори при различен състав на газовото гориво. Спектърът на модулация на новите уреди достига до 14,4 kW (при 50/30 °C).

С асистента за пускане в експлоатация възможните системни конфигурации се ограничават чрез свързаните компоненти. Остава само да се избере съответната хидравлична система. След това всички параметри и превключващи изходи се задават автоматично. Това улеснява пускането в експлоатация, спестява време, увеличава функционалната надеждност и предотвратява грешки в настройките.

Модулната система за енергиен мениджмънт (WEM) от Weishaupt може да се използва универсално и е с възможност за разширения – дори при сложни системи. Благодарение на серийното оборудване с LAN интерфейс и портал за енергиен мениджмънт от Weishaupt, новият газов кондензен уред може да комуникира лесно и сигурно чрез интернет с компютър, смартфон или таблет. Заедно с това се спазват и настоящите високи стандарти за безопасност.

1.2 Ново: Нафтов кондензен водогреен котел Thermo Condens WTC-OB B (20-35 kW)

След въвеждането на WTC-OB 18-B през 2018 г. вече се предлага и новото поколение на кондензния водогреен котел на нафта с мощност 25, 30 и 35 kW. В новите котли работи фабрично настроена горелка със син пламък Weishaupt purflam®.

Тя се превключва на степен 1 или 2 в зависимост от топлинната потребност и е особено икономична на нафта.

Високопроизводителният топлообменник от алуминиево-силициева сплав е напълно топлоизолиран и осигурява годишна енергийна ефективност от 92%. Това съответства на клас на енергийна ефективност А. Големите свободни напречни сечения и достъпността отпред позволяват лесна поддръжка на котела.

Благодарение на интегрираната комбинация от шумозаглушители за отработени газове и смукателен въздух режимът на работа е много тих. В облицовката на котела се намира лесна за поддръжка комбинация от обезвъздушител на нафтов филтър.

 

2. Термопомпи

2.1 Ново: Термопомпа въздух/вода Biblock WWP LB (10 kW)

Новата модулираща термопомпа въздух/вода Weishaupt Biblock WWP LB има диапазон на мощност от 3 до 10 kW. Нейната изключително тиха и ефективна работа, както и модерното и атрактивно външно тяло са забележителни. Новият дизайн на външното тяло има голям изпарител с приемна площ от 45 m2 и специално покритие BlueFin за повишена защита срещу корозия. Оптимизираните за потока перки и иновативният вентилатор с форма, наподобяваща крилата на бухал осигуряват особено плавен ход. 35 dB(A) вече се постигат на разстояние от 1,5 m. Това съответства на най-строгите изисквания на Техническите инструкции за защита от шум (гранична стойност в жилищни и курортни зони). Електронният разширителен клапан с бърз старт също допринася за висока ефективност.

Във вътрешното тяло е инсталиран спирален компресор с бърз инвертор, което означава изключително плавен ход, бързо постигане на зададените стойности и издръжливост. Благодарение на впръскването на пара и допълнителния топлообменник с електронен разширителен клапан новата термопомпа Biblock работи при външни температури до -22 °C и осигурява температури на потока до 65 °C. Високото стандартно оборудване включва вентилационна система, система за отделяне на утайки, цялостно оборудване за охлаждане, сензор за обемния поток с вграден топломер и втори топлогенератор за отопление и топла вода.

Управлението на новата термопомпа е интуитивно с помощта на системно устройство с цветен дисплей и светодиодни функционални ленти. Специалистът по отопление може бързо и лесно да пусне термопомпата чрез интегрирания асистент за пускане в експлоатация.

2.2 Ново: Интуитивна работа за всички моноблокови термопомпи Weishaupt

В бъдеще Weishaupt ще предлага за всички моноблокови термопомпи интуитивно управление чрез 4,3-инчов цветен сензорен дисплей със светодиодни функционални ленти. В зоната за обслужване има проста функция за затопляне/охлаждане. Показват се също: дата/час, температура на потока, температура на топлата вода и външна температура, състояние на термопомпата и избор на ниво. Зелената светодиодна функционална лента до сензорния дисплей също е индикация, че термопомпата работи правилно.

 

3. Резервоари и станции

3.1 Ново: Жилищна станция WHI apartment

Новата електронно управлявана жилищна станция Weishaupt WHI apartment комбинира функциите за топлообмен, загряване на БГВ и запис на потреблението в един готов за инсталиране модул.

Както в новите сгради, така и в съществуващите сгради, все повече строителни предприемачи, специалисти по планиране и специализирани компании за ОВК разчитат на жилищните станции. Причината е високото ниво на хигиена на питейната вода и съвместимост с кондензните уреди и термопомпите. И то в компактния формат на разпределителен шкаф. Области на приложение са например жилищните сгради и всички обекти с високи изисквания за хигиена на питейната вода.

 

4. Газови, нафтови и комбинирани горелки

4.1 Ново: Честотно и O2- регулиране вече и за компактни горелки серия W

Weishaupt вече предлага технологията за енергоспестяване, честотно и О2 -регулиране, и за своите компактни горелки серия W (до 570 kW).

Регулирането на оборотите на двигателя на вентилатора осигурява значително намаляване на консумацията на електрическа енергия (до 70%) и шумовите емисии (до 9 dB(A)), както и по-плавен старт на горелката. O2 регулирането води до икономия на гориво, постоянни горивни стойности и надежден контрол.

4.2 Ново: Разширение на продуктовата гама с Ultra LowNOxтехнология PLN и 4LN+ARF

Във време на все по-строги законови изисквания за NOемисии в ЕС, както и в страни като Китай и САЩ, Weishaupt допълнително разширява своята гама от Ultra LowNOx горелки. С газовите горелки WM-G30 (до ок. 4200 kW) Weishaupt разширява гамата си от PLN горелки. PLN означава Premix-LowNOx – система, която комбинира предварително смесване с повърхностно горене. Основното предимство на тази горивна система е, че в допълнение към конвенционалните котли могат да се подгряват и горивни камери със значително по-малка геометрия и да се постигнат стойности на NOx под 20 mg/kWh. С газовата горелка WM-G50 (до 11 000 kW) и комбинираните горелки WM-GL20 (до 2000 kW) или WKmono-GL80 (до 17 000 kW) Weishaupt разширява своята гама на LowNOx версия 4LN с рециркулация на отработени газове (ARF), която постига стойности на NOx под 30 mg/kWh (за газ). 4LN версията на горелката включва система за рециркулация на отработени газове, чиито контролни компоненти са интегрирани в горелката. Специално съгласувани смесителни устройства и цифрово горивно управление гарантират, че ключовите характеристики като надеждно запалване, стабилност на пламъка и безопасно поведение при работа ще бъдат запазени.

 

5. Сградна автоматизация от Neuberger за най-високите изисквания

Подробна информация за новите продукти можете да намерите на www.neuberger.net

 

6. Повърхностна геотермална енергия: Гамата от услуги от BauGrund Süd

6.1 geoplus® геотермални сонди

Геотермалната енергия е екологичен и устойчив източник на енергия. BauGrund Süd е водеща европейска компания за повърхностна геотермална енергия, която благодарение на своята компетентност и експертни знания е в състояние да предостави прозрачни и ясни предложения за собствениците на сгради и отоплителните фирми.

Геотермалната сонда geoplus® на BauGrund Süd винаги е цялостен проект, който включва всички работни стъпки – от анализа на местоположението до свързването към системата с термопомпа, включително по отношение на разходите.

6.2 hydroplus® система за кладенци

Когато става въпрос за термопомпи, подпочвените води са най-ефективният енергиен източник. Системата с термопомпа вода/вода на Weishaupt може да достави до пет пъти повече от използваната електрическа енергия. Предпоставка за това е професионално изграден термален кладенец, който осигурява постоянното използване на подпочвените води на източника на енергия. За тази цел Weishaupt разчита на дъщерното си дружество BauGrund Süd. Водещата европейска компания за повърхностна геотермална енергия има знанията и уменията да предложи прозрачно и сигурно и системи с термални кладенци.

6.3 Автоматичен контрол на качеството на периферното уплътнение

Геотермалната сонда geoplus® на BauGrund Süd вече се предлага с автоматичен контрол на качеството на периферното уплътнение. Използването на маркиран материал за запълване и прецизна измервателна техника доказват професионалната изработка на периферното уплътнение.

Периферното уплътнение е много важен компонент на системата с геотермална сонда. Пространството между сондажната стена и геотермалната сонда се „притиска“ със специален строителен материал. Компресията осигурява оптимална термична връзка между геотермалната сонда и околната почва. Нежеланата връзка между два слоя, носещи подпочвена вода, т. нар. „хидравлично късо съединение“, също се предотвратява по надежден и безопасен начин.

Повечето от известните недостатъци на системите с геотермална сонда могат да се открият в некачественото периферно уплътнение. В никакъв случай не трябва да се спестяват разходи в това отношение.

Up