Please select a page template in page properties.

Газова горелка във вариант LowNOx 4LN с рециркулация на димните газове (до 23 000 kW)

В изпълнение LowNOx 4LN настоящата серии газови горелки Weishaupt monarch® WM и индустриалните горелки WKmono и WK покриват най-строгите изисквания за опазване на околната среда в световен мащаб.

Горелката в изпълнение 4LN включва система за рециркулация на димните газове, чиито контролни компоненти са интегрирани в горелката. Специално адаптираните смесителни устройства и цифровото управление на горенето гарантират, че ключови характеристики като надеждно запалване, стабилност на пламъка и безопасно поведение при работа ще се запазят.

Рециркулацията на димни газове (ARF) намалява съдържанието на кислород за m3 въздух, увеличава скоростта на въздушния поток, осигурява кратък престой на димните газове в горещата реакционна зона и понижава температурата на пламъка.

В резултат на това NOx емисиите намаляват. Точното измерване на количеството отработени газове е от решаващо значение за рециркулацията на димните газове. Цифровият контролер Weishaupt W-FM 200 е идеално оборудван за целта. Само с два допълнителни компонента – температурен сензор и клапа за димните газове – софтуерът управлява масовия поток на димните газове, който доставя правилното количество във всяко работно състояние.

Един от решаващите фактори за връщащото количество е температурата на димните газове. Тя влияе върху плътността на димните газове и по този начин на масовия поток. Температурата на димните газове се измерва непрекъснато, за да се осигурят постоянно ниски стойности на NOx и стабилно поведение на горелката. Резултатът автоматично потича като корекция в отвора на клапата за димни газове. Освен управлението на клапата, софтуерът за рециркулация на димните газове на контролера W-FM 200 предоставя параметри, които позволяват допълнителни настройки.

Up