bulgarien bg Обслужване Терминологичен речник Коефициент на полезно действие (КПД)

Коефициент на полезно действие (КПД)

Това е разликата между пълната енергия, предадена на системата и полезната енергия (превърната в работа). Коефициентът на полезно действие при отоплителните системи може да се покачи с по-ниска температура на отработените газове или с по-ниски градуси на подаващата и връщащата линия.

Назад

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?