bulgarien bg Обслужване Терминологичен речник Дигитална горивна техника

Дигитална горивна техника

Протичането и наблюдението на процесите в горелката се управляват посредством модерна микропроцесорна техника. По този начин се позволява на потребителя да достигне лесно и бързо до нужната информация. Чрез дигиталния метод на работа сервизните техници получават още допълнителни данни за безопасно и бързо техническо обслужване.

Назад

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?