Горива

Нафта, природен газ, пропан-бутан и биогаз се използват за горива и по същество представляват въглеводородни съединения. Тяхното енергийно съдържание се оползотворява при процеса на изгаряне с въздух.

 

Назад

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?