Комуникационен модул на Weishaupt

Големите горелки с дигитална техника на Weishaupt могат да се интегрират чрез разнообразие от интерфейси във всички възможни сградни инсталации.

Описание

Комуникационен медул W-FM COM

Комуникационният модул W-FM COM осъществява дистанционен достъп до операционни данни и параметри за горелки с управление W-FM 50, 54, 100 или 200.

Свързване към мрежата: Комуникационният модул W-FM COM може да бъде свързан със SIM-карта на смартфон чрез радиовръзка (GSM/GPRS) или към интернет с Ethernet/LAN връзка. Достъпът се осъществява през фиксиран от доставчика IP адрес или през уеб-портал. Modbus връзката позволява да бъдат свързани една или повече горелки.

Контрол и проверка: Системата позволява да бъдат преглеждани и променяни горивни стойности, котелна температура, стойности на кислорода, работни точки, работен статус, история на грешките и т.н.

Протоколиране на данните от съоръжението: W-FM COM дава възможност за периодично записване на стойности от регулирането. Записаните данни могат да бъдат изтеглени през електронната поща. Сигнали за евентуални грешки или стойности под или над разрешената граница могат да бъдат изпращани чрез SMS или с e-mail.

Мултифункционален: Уредът е оборудван с един дигитален вход и изход. Възможно е използването на повече посредством допълнителни модули.

Многоезичен: Разнообразните езикови настройки улесняват приложението му в цял свят.

Сигурност: Достъпът до W-FM COM е защитен с парола. Има възможност да се настроят различни степени на потребителски права и платформи за работа с цел по- висока сигурност.

Независим от платформата: Уеб-базираният софтуер позволява дистанционен преглед и обслужване чрез най-разнообразен хардуер и операционни системи - таблет, смартфон, персонален компютър, и респективно iOS, Android, Windows, Linux и т.н.

Проспекти

W-FM COM
W-FM COM
PDF • 1.1 MB

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?