Горелки в изпълнение Premix

Горелки в изпълнение Premix

Стойности на NOx-емисии под 30 mg/kWh се постигат с Premix техниката на Weishaupt.

Принципът: Методът на предварителното смесване с включване на повърхностно горене се използва от дълги години в съвременната техника при кондензни котли в по-малък диапазон на мощност. Постоянната развойна дейност на Weishaupt прави този метод приложим и за по-висок обхват на мощност. Резултатът е ниско емисионна горелка с технология Premix и емисии на NOx под 30 mg/kWh.

Ново смесително устройство: При повърхностното горене хомогенната газо-въздушната смес е от решаващо значение. Поради това тук влиза в употреба напълно нова разработка на смесителното устройство. Съществена особеност е отделения въздуховод за газ/въздух, който обединява двата флуида чак в горивната глава. Еднородната смес се образува от газа, който преминава през газоразпределителя и горивния въздух, настроен с ротация от завихрителя.

Изгарянето: Получената под налягане газо-въздушна смес преминава през мрежестата металната оплетка и изгаря върху нейната повърхност. Така образувания килим от пламък с температура на пламъка под 1200°C възпрепятства образуването на азотни окиси. Стойности на NOx под 30 mg/kWh сега са реални и в средния обхват на мощност на горелките.

Многостранно приложима: Основно предимство на тази техника е изискването към геометрията на горивната камера. Тя може да бъде по-малка, отколкото при стандартните за пазара котли.

Дигитално горивно управление: Също така, относно диапазона на регулиране, горелките в изпълнение PLN са равностойни на газовите горелки с принудителна циркулация. С дигиталната система за регулиране на газ/въздух при контролери на Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 и W-FM 200 е възможен диапазон на регулиране до съотношение 1:7.

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?