Горелки с рециркулация на димните газове

Горелки с рециркулация на димните газове

Актуалната серия на горелките Weishaupt monarch® от WM20 до WM50 могат да покрият най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб с версията 4LN. Горелките във версия 4LN включват система за рециркулация на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегрирани в горелката.

Рециркулация на димните газове за газообразни горива: Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове основно се състоят от въглероден диоксид (CO2), водна пара (H2O) и азот (N2). Това се отразява позитивно върху рециркулацията на димните газове, защото системата не може да бъде замърсена със сажди или пепел.
 
Специално разработени смесителни устройства: Специалните настройки на смесителното устройство заедно с дигиталния контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Дозираща система: Специално внимание се обръща на компактната дозираща система, която се състои от температурен сензор и клапа за димните газове със сервомотор. Тя е свързана с фланци директно към корпуса на въздушния регулатор и позволява цялостна проверка на системата още от завода. Така се спестяват разходи при монтажа на място и намаля времето за въвеждане в експлоатация.
 
Регулиране: Контролер W-FM 200 в изпълнение ARF е разширен със софтуерен модул, който се грижи за регулирано по температура количество на рециркулация на димните газове във всички работни фази. По този начин са възможни стабилни характеристики при студено стартиране, отлична работна готовност и спазване на границите за NOx-емисии. 

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?