Серия горелки WM monarch® (55 - 11.000 kW)

Мonarch® горелките и тяхната легендарна надеждност изграждат безупречната репутация на Weishaupt. Настоящата серия е оборудвана с най-модерната дигитална техника.

Описание

Газова горелка WM 30 (от 350 до 6.200 kW) Газова горелка WM 10 Нафтова горелка WM L30

С горелките Мonarch® и тяхната легендарна надеждност, фирма Weishaupt изгражда своята безупречна репутация. Настоящата серия е оборудвана с най-модерната дигитална техника.

Отлично съотношение между цена и горивна мощност: Дигиталната техника, модулната конструкция и най-модерните горивни технологии правят покупката на горелките Weishaupt monarch® една абсолютна бизнес инвестиция.

Многостранно приложение: Горелките от тази серия подгряват кондензни котли, парни котли, генератори за топъл въздух и съвременни съоръжения с висока мощност до 11.000 kW.

Концепция за лесно обслужване: Всички съставни части, като тези за регулиране на въздуха и горивото, са разположени на видимо и достъпно място.

Съвсем безшумна работа: Иновативната вентилаторна единица с аеродинамична вътрешна конструкция намаля до минимум разпространяването на шума.

Лесен и универсален монтаж: Всички компоненти се свързват с щекер. Горелката се може да се монтира със завъртане отляво или отдясно.

Подходяща и за био горива: Нафтовите и комбинирани горелки Weishaupt са абсолютно приложими за работа с нафта EL и нафта EL с ниски количества на сяра  DIN 51603-1, нафта EL с примеси на био компоненти до 10% съгласно DIN 51603-6 и нафта EL A Био 5 и 10.

С гаранция за бъдещето: Посредством интегрирана eBUS връзка дигиталното горивно управление дава възможност да се комуникира с други системи. Така се осъществява контрол, настройка и диагностика на процеса, както и обвързване на горелката със система за сградна автоматизация.

Специални изпълнения: Горелките на Weishaupt се изработват за всички възможни приложения, а също и във вертикално изпълнение.

Проспекти

Горелка monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - англ. език
Горелка monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - англ. език
PDF • 4.7 MB
Горелка monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - англ. език
Горелка monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - англ. език
PDF • 2.4 MB
Горелка monarch® WM 30 (350 - 6200 kW) - англ. език
Горелка monarch® WM 30 (350 - 6200 kW) - англ. език
PDF • 2.6 MB
Горелка monarch® WM 50 (800 - 11.000 kW) - англ. език
Горелка monarch® WM 50 (800 - 11.000 kW) - англ. език
PDF • 1.9 MB
Горелка monarch® WM-GS, S10-30 за специални приложения  - англ. език
Горелка monarch® WM-GS, S10-30 за специални приложения - англ. език
PDF • 11.1 MB
Моноблок горелка във вертикално изпълнение (англ. език)
Моноблок горелка във вертикално изпълнение (англ. език)
PDF • 2.1 MB
Двугазова горелка Weishaupt monarch® (англ. език)
Двугазова горелка Weishaupt monarch® (англ. език)
PDF • 1.3 MB
Оптимизация на многокотелни инсталации (англ. език)
Оптимизация на многокотелни инсталации (англ. език)
PDF • 1.9 MB
Продуктова гама на горелки Weishaupt
Продуктова гама на горелки Weishaupt
PDF • 10.4 MB

Горелки в изпълнение multiflam®

Патентованата технология multiflam® от Weishaupt  позволява при големи горивни съоръжения, без скъпо допълнително оборудване, да се спазват много ниски стойности на вредни емисии.

Сърцето на технологията е смесително устройство, което осъществява вътрешна циркулация на отработените газове. По този начин пламъка се охлажда и се предотвратява образуването на азотен оксид. Достигнатите стойности на NOₓ могат да бъдат сравнени с тези на компактните горелки.

Добро съотношение между цена и капацитет на мощност: Допълнителни съоръжения за котела, като външен тръбопровод за отвеждане на отработените газове ще бъдат необходими само в случай, че се изискват специфични за пазара ултра ниски LowNOx стойности.

Оптимален процес на горене: Смесителното устройство разпределя горивото между различни дюзи. Изгарянето става чрез основна дюза и концентрично разположени второстепенни дюзи. Първоначалният пламък произвежда стабилен и сигурен за работа общ пламък в целия обхват на регулиране.

Голямо разнообразие: Обхватът на мощност на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® се простира от 100 до 23 000 kW. 

Дигитална горивна техника: Снабдяването с гориво и въздух се управлява от най-модерна техника и гарантира оптимален процес на изгаряне.

Дълъг експлоатационен живот: Техниката Weishaupt се основава на дългогодишен опит и усилия в областта на технологичното развитие. В производството се използват единствено най-добрите материали.

Модерни горива: Нафтовите и комбинирани горелки Weishaupt са абсолютно съвместими за работа с нафта EL, нафта EL със занижени количества сяра съгласно DIN 51603-1 и нафта EL А Bio 10 с примеси на биокомпоненти до 10 % съгласно DIN SPEC 51603-6.

Горелки с рециркулация на димните газове

Актуалната серия на горелките Weishaupt monarch® от WM20 до WM50 могат да покрият най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб с версията 4LN. Горелките във версия 4LN включват система за рециркулация на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегрирани в горелката.

Рециркулация на димните газове за газообразни горива: Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове основно се състоят от въглероден диоксид (CO2), водна пара (H2O) и азот (N2). Това се отразява позитивно върху рециркулацията на димните газове, защото системата не може да бъде замърсена със сажди или пепел.
 
Специално разработени смесителни устройства: Специалните настройки на смесителното устройство заедно с дигиталния контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Дозираща система: Специално внимание се обръща на компактната дозираща система, която се състои от температурен сензор и клапа за димните газове със сервомотор. Тя е свързана с фланци директно към корпуса на въздушния регулатор и позволява цялостна проверка на системата още от завода. Така се спестяват разходи при монтажа на място и намаля времето за въвеждане в експлоатация.
 
Регулиране: Контролер W-FM 200 в изпълнение ARF е разширен със софтуерен модул, който се грижи за регулирано по температура количество на рециркулация на димните газове във всички работни фази. По този начин са възможни стабилни характеристики при студено стартиране, отлична работна готовност и спазване на границите за NOx-емисии. 

Горелки в изпълнение Premix

Стойности на NOx-емисии под 30 mg/kWh се постигат с Premix техниката на Weishaupt.

Принципът: Методът на предварителното смесване с включване на повърхностно горене се използва от дълги години в съвременната техника при кондензни котли в по-малък диапазон на мощност. Постоянната развойна дейност на Weishaupt прави този метод приложим и за по-висок обхват на мощност. Резултатът е ниско емисионна горелка с технология Premix и емисии на NOx под 30 mg/kWh.

Ново смесително устройство: При повърхностното горене хомогенната газо-въздушната смес е от решаващо значение. Поради това тук влиза в употреба напълно нова разработка на смесителното устройство. Съществена особеност е отделения въздуховод за газ/въздух, който обединява двата флуида чак в горивната глава. Еднородната смес се образува от газа, който преминава през газоразпределителя и горивния въздух, настроен с ротация от завихрителя.

Изгарянето: Получената под налягане газо-въздушна смес преминава през мрежестата металната оплетка и изгаря върху нейната повърхност. Така образувания килим от пламък с температура на пламъка под 1200°C възпрепятства образуването на азотни окиси. Стойности на NOx под 30 mg/kWh сега са реални и в средния обхват на мощност на горелките.

Многостранно приложима: Основно предимство на тази техника е изискването към геометрията на горивната камера. Тя може да бъде по-малка, отколкото при стандартните за пазара котли.

Дигитално горивно управление: Също така, относно диапазона на регулиране, горелките в изпълнение PLN са равностойни на газовите горелки с принудителна циркулация. С дигиталната система за регулиране на газ/въздух при контролери на Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 и W-FM 200 е възможен диапазон на регулиране до съотношение 1:7.

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?