Описание

Описание

Горелките от серия WKmono 80 са най-мощните моноблок горелки на Weishaupt. С мощност до 17.000 kW, те са предвидени преди всичко за индустриално приложение. Могат да бъдат доставени в изпълнение на природен газ или като комбинирани горелки, работещи с две горива. 

Мощни и компактни: Въпреки относително компактна си конструкция с дължина 1630 mm, спектърът на мощност на WKmono 80 достига от 1.200 до 17.000 kW. Много компоненти, като смесителното устройство например, произхождат от изпитаните WK дуоблок горелки и са перфектно съвместими. 

Дигитално горивно управление: Дигиталното горивно управление, което е серийно заложено в тази серия горелки, управлява икономичното използване на гориво и улеснява поддръжката и сервизното обслужване на горелката. Въвеждането в експлоатация се извършва постепенно чрез удобно за използване меню. Заедно с това, горелката може да се свърже към различни системи за контрол и управление, както и да се интегрира към цялостна сградна автоматизация.

Премислена конструкция: Всички съставни части на горелката са удобно разположени и позволяват лесно обслужване. Смесителното устройство може да се приведе в позиция на сервиз вътре в горелката. Демонтиране на смесителни устройства с дължина до 700 mm може да се извърши през корпуса на горелката. 

Изпълнение според потребността на клиента: Според целта на приложение, горелките от серия WK mono могат да бъдат доставeни в различни изпълнения. На разположение са различни смесителни устройства за адаптиране към специални изисквания за вредни емисии

Универсален избор на гориво: Горелките са подходящи за нафта EL, нафта EL A Bio 10, природен газ E, природен газ LL както и пропан-бутан B/P.

Надеждност по всяко време: Консултанти и сервизни специалисти са на разположение по всяко време за клиентите на Weishaupt. С това се гарантира, че инсталацията с горелка Weishaupt ще върши винаги надеждно своята работа.

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?