Серия горелки WKmono 80 (до 17.000 kW)

Най-мощната моноблок горелка на Weishaupt.

Описание

Горелките от серия WKmono 80 са най-мощните моноблок горелки на Weishaupt. С мощност до 17.000 kW, те са предвидени преди всичко за индустриално приложение. Могат да бъдат доставени в изпълнение на природен газ или като комбинирани горелки, работещи с две горива. 

Мощни и компактни: Въпреки относително компактна си конструкция с дължина 1630 mm, спектърът на мощност на WKmono 80 достига от 1.200 до 17.000 kW. Много компоненти, като смесителното устройство например, произхождат от изпитаните WK дуоблок горелки и са перфектно съвместими. 

Дигитално горивно управление: Дигиталното горивно управление, което е серийно заложено в тази серия горелки, управлява икономичното използване на гориво и улеснява поддръжката и сервизното обслужване на горелката. Въвеждането в експлоатация се извършва постепенно чрез удобно за използване меню. Заедно с това, горелката може да се свърже към различни системи за контрол и управление, както и да се интегрира към цялостна сградна автоматизация.

Премислена конструкция: Всички съставни части на горелката са удобно разположени и позволяват лесно обслужване. Смесителното устройство може да се приведе в позиция на сервиз вътре в горелката. Демонтиране на смесителни устройства с дължина до 700 mm може да се извърши през корпуса на горелката. 

Изпълнение според потребността на клиента: Според целта на приложение, горелките от серия WK mono могат да бъдат доставeни в различни изпълнения. На разположение са различни смесителни устройства за адаптиране към специални изисквания за вредни емисии

Универсален избор на гориво: Горелките са подходящи за нафта EL, нафта EL A Bio 10, природен газ E, природен газ LL както и пропан-бутан B/P.

Надеждност по всяко време: Консултанти и сервизни специалисти са на разположение по всяко време за клиентите на Weishaupt. С това се гарантира, че инсталацията с горелка Weishaupt ще върши винаги надеждно своята работа.

Проспекти

Weishaupt WKmono 80 (англ.език)
Weishaupt WKmono 80 (англ.език)
PDF • 9.8 MB
Продуктова гама на горелки Weishaupt
Продуктова гама на горелки Weishaupt
PDF • 10.4 MB

Изпълнение multiflam®

Патентованата технология multiflam® от Weishaupt позволява при големи горивни съоръжения, без скъпо допълнително оборудване, да се спазват много ниски стойности на вредни емисии.

Сърцето на технологията е смесително устройство, което осъществява вътрешна циркулация на отработените газове. По този начин пламъка се охлажда и се предотвратява образуването на азотен оксид. Достигнатите стойности на NOₓ могат да бъдат сравнени с тези на компактните горелки.

Добро съотношение между цена и капацитет на мощност: Допълнителни съоръжения за котела, като външен тръбопровод за отвеждане на отработените газове, ще бъдат необходими само в случай, че се изискват специфични за пазара ултра ниски LowNOx стойности.

Оптимален процес на горене: Смесителното устройство разпределя горивото между различните дюзи. Изгарянето става чрез основна дюза и концентрично разположени второстепенни дюзи. Първоначалният пламък произвежда стабилен и сигурен за работа общ пламък в целия обхват на регулиране.

Голямо разнообразие: Обхватът на мощност на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® се простира от 100 до 23 000 kW. 

Дигитална горивна техника: Снабдяването с гориво и въздух се управлява от най-модерна техника и гарантира оптимален процес на изгаряне.

Дълъг експлоатационен живот: Техниката Weishaupt се основава на дългогодишен опит и усилия в областта на технологичното развитие. В производството се използват единствено най-добрите материали.

Модерни горива: Нафтовите и комбинирани горелки Weishaupt са абсолютно съвместими за работа с нафта ELнафта EL със занижени количества сяра съгласно DIN 51603-1 и нафта EL А Bio 10 с примеси на биокомпоненти до 10 % съгласно DIN SPEC 51603-6.

Горелки с рециркулация на димните газове

С версията 4LN актуалните горелки Weishaupt покриват най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб. Горелките във версия 4LN включват система за рециркулация на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегрирани в горелката.

Рециркулация на димните газове за газообразни горива: Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове основно се състоят от въглероден диоксид (CO2), водна пара (H2O) и азот (N2). Това се отразява позитивно върху рециркулацията на димните газове, защото системата не може да бъде замърсена със сажди или пепел.
 
Специално разработени смесителни устройства: Специалните настройки на смесителното устройство заедно с дигиталния контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Дозираща система: Специално внимание се обръща на компактната дозираща система, която се състои от температурен сензор и клапа за димните газове със сервомотор. Тя е свързана с фланци директно към корпуса на въздушния регулатор и позволява цялостна проверка на системата още от завода. Така се спестяват разходи при монтажа на място и намаля времето за въвеждане в експлоатация.
 
Регулиране: Контролер W-FM 200 в изпълнение ARF е разширен със софтуерен модул, който се грижи за регулирано по температура количество на рециркулация на димните газове във всички работни фази. По този начин са възможни стабилни характеристики при студено стартиране, отлична работна готовност и спазване на границите за NOx-емисии. 

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?