Серия горелки WK (до 32.000 kW)

Най-мощните горелки Weishaupt.

Описание

Най-голямата горелка на Weishaupt в момента: WK 80 Газова горелка WKG40 Нафтова горелка WKL80 Комбинирана горелка WKGL70

Горелките от серия WK са най-мощните горелки на фирмата изобщо. С мощност до 32.000 kW, те се използват преди всичко за тежки условия на работа в индустрията. Могат да бъдат изработени като газови, нафтови или комбинирани горелки. 

 

Модулен принцип: Вентилаторът, контролният шкаф, помпената и подгряваща станция са разположени отделно от горелката. Тази концепция увеличава адаптивността на приложение, особено при тежки условия на работа, като например при запрашена или високо-температурна среда.

Дигитално горивно управление: Дигиталното горивно управление, което е серийно в експлоатация за тези горелки, управлява икономичното потребление на газ или нафта и улеснява обслужването и поддръжка на горелката. Заедно с това, възможностите на горелките се простират от свързване в различни системи за контрол и управление до интеграция в цялостна сградна автоматизация.

Изолация на горивната камера: Вътрешната изолация намаля шума и предпазва повърхността на корпуса от високи температури при работа с предварително нагрят горивен въздух. Горелките могат да работят с температури на горивния въздух до 250 градуса целзий.

Изпълнение според индивидуалните потребности на клиента: Според целта на приложение, горелките от серия WK могат да бъдат доставяни в различни изпълнения. На разположение са различни смесителни устройства за адаптиране към специални изисквания за вредни емисии. За екстремно малки горивни камери се предлага горелка с изпълнение "swirflam" със завихряща технология на горивния въздух. 

Универсален избор на гориво: Горелките са подходящи за нафта EL, нафта S, природен газ E, природен газ LL както и пропан-бутан B/P и още други горива. 

Ето това ние наричаме надеждност: Консултанти и сервизни специалисти са на разположение по всяко време за клиентите на Weishaupt. С това се гарантира, че инсталацията с горелка Weishaupt ще върши винаги надеждно своята работа.

Проспекти

Индустриални горелки Weishaupt WK40 bis WK80 (англ.език)
Индустриални горелки Weishaupt WK40 bis WK80 (англ.език)
PDF • 12.7 MB
Управление с контролни шкафове на Weishaupt (англ.език)
Управление с контролни шкафове на Weishaupt (англ.език)
PDF • 1.7 MB
Оптимизация на многокотелни инсталации (англ.език)
Оптимизация на многокотелни инсталации (англ.език)
PDF • 1.9 MB
Продуктова гама на горелки Weishaupt
Продуктова гама на горелки Weishaupt
PDF • 10.4 MB

Изпълнение multiflam®

Патентованата технология multiflam® от Weishaupt позволява при големи горивни съоръжения, без скъпо допълнително оборудване, да се спазват много ниски стойности на вредни емисии.

Сърцето на технологията е смесително устройство, което осъществява вътрешна циркулация на отработените газове. По този начин пламъка се охлажда и се предотвратява образуването на азотен оксид. Достигнатите стойности на NOₓ могат да бъдат сравнени с тези на компактните горелки.

Добро съотношение между цена и капацитет на мощност: Допълнителни съоръжения за котела, като външен тръбопровод за отвеждане на отработените газове, ще бъдат необходими само в случай, че се изискват специфични за пазара ултра ниски LowNOx стойности.

Оптимален процес на горене: Смесителното устройство разпределя горивото между различните дюзи. Изгарянето става чрез основна дюза и концентрично разположени второстепенни дюзи. Първоначалният пламък произвежда стабилен и сигурен за работа общ пламък в целия обхват на регулиране.

Голямо разнообразие: Обхватът на мощност на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® се простира от 100 до 23 000 kW. 

Дигитална горивна техника: Снабдяването с гориво и въздух се управлява от най-модерна техника и гарантира оптимален процес на изгаряне.

Дълъг експлоатационен живот: Техниката Weishaupt се основава на дългогодишен опит и усилия в областта на технологичното развитие. В производството се използват единствено най-добрите материали.

Модерни горива: Нафтовите и комбинирани горелки Weishaupt са абсолютно съвместими за работа с нафта EL, нафта EL със занижени количества сяра съгласно DIN 51603-1 и нафта EL А Bio 10 с примеси на биокомпоненти до 10 % съгласно DIN SPEC 51603-6.

Горелки с рециркулация на димните газове

С версията 4LN актуалните горелки Weishaupt покриват най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб. Версията 4LN на горелките включва система за рециркулация на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегрирани в отделен блок на вентилатора.

Рециркулация на димните газове за газообразни горива: Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове основно се състоят от въглероден диоксид (CO2), водна пара (H2O) и азот (N2). Това се отразява позитивно върху рециркулацията на димните газове, защото системата не може да бъде замърсена със сажди или пепел.
 
Специално разработени смесителни устройства: Специалните настройки на смесителното устройство заедно с дигиталния контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Дозираща система: Специално внимание се обръща на смесителната кутия (Mixingbox). Тя обединява компактната дозираща система за рециркулация на димните газове с регулирането за подналягане на въздушното засмукване. С компактния блок на вентилатора може да се съкрати времето за въвеждане в експлоатация и да се спестят разходи при монтажа.
 
Регулиране: Контролер W-FM 200 в изпълнение ARF е разширен със софтуерен модул, който се грижи за регулирано по температура количество на рециркулация на димните газове във всички работни фази. По този начин са възможни стабилни характеристики при студено стартиране, отлична работна готовност и спазване на границите за NOx-емисии. 

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?