Серия горелки 50 - 70 (500 - 11.700 kW)

Моноблоковите горелки се разработват основно за приложение в индустрията и енергийния сектор. Отличават се с голям капацитет на мощност и обхват на приложение.

Описание

Нафтова горелка L50 Нафтова горелка RL50 Комбинирана горелка RGL70

Тези изпитани Weishaupt горелки, които могат да работят като нафтови, газови и комбинирани горелки, са специално разработени за приложение в индустрията и енергийния сектор. 

Гъвкаво приложение: С обхват на мощност от 500 до 11.700 kW, възможностите за приложение на горелките се простира от отоплителни и парни котли през генератори за топъл въздух до най-съвременните съоръжения на високо налягане. Weishaupt предлага подходяща горелка за почти всеки един обект на приложение благодарение на голямото разнообразие от модели на индустриалните горелки, които работят с почти всяко газообразно и течно гориво.

Дигитално горивно управление: Дигиталното горивно управление, което е стандартно заложено за тази серия горелки, регулира икономичното използване на гориво и улеснява поддръжката и техническо обслужване на горелката. Заедно с това, горелката може да се свърже към различни системи за контрол и управление, както и да се интегрира към цялостна сградна автоматизация.

Лесен сервиз и поддръжка: Прегледната конструкция със своите леснодостъпни компоненти позволява кратък и сигурен сервиз, а и с това, за по-бързо обратно въвеждане в експлоатация.

Висок стандарт за качество: Избраните материали, както и най-съвременните производствени технологии, които са резултат от дългогодишен опит в модерния център за развойна и изследователска дейност на Weishaupt, превръщат горелките в световно признат продукт от най-висок клас. 

Надеждност по всяко време: Консултанти и сервизни специалисти са на разположение по всяко време за клиентите на Weishaupt. С това се гарантира, че инсталацията с горелка Weishaupt ще върши винаги надеждно своята работа. 

Prospekte

Индустриални горелки 1.000 – 11.700 kW (англ. език)
Индустриални горелки 1.000 – 11.700 kW (англ. език)
PDF • 3.0 MB
Моноблок горелки във вертикално изпълнение (англ. език)
Моноблок горелки във вертикално изпълнение (англ. език)
PDF • 2.1 MB
Оптимизиране на многокотелни инсталации (англ. език)
Оптимизиране на многокотелни инсталации (англ. език)
PDF • 1.9 MB
Продуктова гама на горелки Weishaupt
Продуктова гама на горелки Weishaupt
PDF • 10.4 MB

Изпълнение multiflam®

Патентованата технология multiflam® от Weishaupt позволява при големи горивни съоръжения, без скъпо допълнително оборудване, да се спазват много ниски стойности на вредни емисии .

Сърцето на технологията е смесително устройство, което осъществява вътрешна циркулация на отработените газове. По този начин пламъка се охлажда и се предотвратява образуването на азотен оксид. Достигнатите стойности на NOₓ могат да бъдат сравнени с тези на компактните горелки.

Добро съотношение между цена и капацитет на мощност: Допълнителни съоръжения за котела, като външен тръбопровод за отвеждане на отработените газове, ще бъдат необходими само в случай, че се изискват специфични за пазара ултра ниски LowNOx стойности.

Оптимален процес на горене: Смесителното устройство разпределя горивото между различните дюзи. Изгарянето става чрез основна дюза и концентрично разположени второстепенни дюзи. Първоначалният пламък произвежда стабилен и сигурен за работа общ пламък в целия обхват на регулиране.

Голямо разнообразие: Обхватът на мощност на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® се простира от 100 до 23 000 kW. 

Дигитална горивна техника: Снабдяването с гориво и въздух се управлява от най-модерна техника и гарантира оптимален процес на изгаряне.

Дълъг експлоатационен живот: Техниката Weishaupt се основава на дългогодишен опит и усилия в областта на технологичното развитие. В производствения процес се използват само най-добрите материали.

Модерни горива: Нафтовите и комбинирани горелки Weishaupt са абсолютно съвместими за работа с нафта EL, нафта EL със занижени количества сяра съгласно DIN 51603-1 и нафта EL А Bio 10 с примеси на биокомпоненти до 10 % съгласно DIN SPEC 51603-6.

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?