Горелки в корабно изпълнение

Горелките Weishaupt се чувстват в свои води на всички морета. На кораби, горелките са изложени на извънредни натоварвания. Затова тук от особена важност са познанията от дългогодишния опит на фирмата с цел безпроблемна работа.

Описание

Нафтова горелка в корабно изпълнение Модел за дестилати и остатъчни горива Модулираща нафтова горелка в корабно изпълнение Горелка на леко гориво в корабно изпълнение

Горелките Weishaupt се чувстват в свои води на всички седем морета. На кораби, горелките са изложени на извънредни натоварвания. Затова тук от особена важност са познанията от дългогодишния опит на фирмата с цел безпроблемна работа.

Дългогодишен опитВече над 40 години се произвеждат и разработват горелки Weishaupt в корабно изпълнение за най-различни приложения, примерно към спомагателни и санитарни котли в корабоплаването или на инсталации в офшорни зони.

Здрави и компактни: Работещи на кораб, мястото за горелките е ограничено, а натоварването - особено високо. Корабните горелки на Weishaupt са пригодени най-добре за тези условия на приложение.

Почти за всяко гориво: Заедно със стандартните течни горива могат да се изгарят остатъчни масла и дестилати. Горелките Weishaupt са подходящи за MFO горива съгласно ISO 8217 2010-06-15 и DIN ISO 8217 2011-09 (за други горива - по запитване).

Одобрени за всяко пристанище в света: С типово одобрение, т. нар. type approval, се доставят горелки и компоненти, които са разрешени за употреба в корабоплаването или на съоръжения в офшорни зони. Това одобрение е база за окончателнaта инспекция (Final Approval) на мястото на експлоатация.

Сервиз навсякъде по света: Сервизната мрежа на Weishaupt обхваща целия свят. Сигурната работа на горелките Weishaupt се гарантира на всички седем морета.

Проспекти

Горелки в корабно изпълнение (англ. език)
Горелки в корабно изпълнение (англ. език)
PDF • 4.2 MB

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?