Горелка Weishaupt purflam® (16,5-40 kW)

Горелките Weishaupt purflam се отличават с особено ниски NOₓ-и CO емисии. Освен това, те работят икономично и с ниски нива на шум.

Описание

Горелка Weishaupt purflam Специално смесително устройство за чист пламък

Горелките Weishaupt purflam® се отличават с особено ниски NOₓ - и CO-емисии. Заедно с това, горелките работят икономично и по-безшумно.

 

Особено ниски емисии: Със своята единствена по рода си технология, горелката purflam® изгаря нафтата толкова чисто, че не се отлагат сажди и азотния оксид, със стойности 70-90 mg/kWh, е съществено под границата на законовите изисквания. 

Премислена технология: Горелката purflam® разполага с дигитално горивно управление и работи напълно автоматично. Мощни микропроцесори регулират и управляват постоянно горивния процес, като по този начин се достига по-високо КПД. При всички компактни горелки Weishaupt се използва електронен запалителен уред W-ZG01, който се отличава със своята ниска консумация на енергия. 

Голямо разнообразие: Горелката purflam® се предлага в пет степени на мощност от 16,5 kW до 40 kW.

Специално смесително устройство: Технологията Weishaupt purflam® обръща пулверизираната нафтова мъгла за изгарянето в почти газообразно състояние. Така получената хомогенна смес от въздух и течно гориво изгаря със син пламък почти без вредни емисии. 

Дълъг експлоатационен живот: Техниката Weishaupt purflam® се основава на дългогодишен опит и усилия в областта на технологичното развитие. В производствения процес се използват само най- добрите материали. 

Съвременни горива: Нафтовите и комбинирани горелки Weishaupt са абсолютно подходящи за нафта EL und нафта EL с ниски количества сяра  съгласно DIN 51603-1, нафта EL с примеси до 10% на био компоненти съгласно DIN 51603-6, нафта EL A Bio 5 и 10.

Проспект

Горелка Weishaupt purflam® до 40 kW (англ. език)
Горелка Weishaupt purflam® до 40 kW (англ. език)
PDF • 853.1 KB

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?