bulgarien bg Преса Специализирана преса 2017 Газови горелки LowNOx в изпълнение PLN (до 2.500 kW)

Газови горелки LowNOx в изпълнение PLN (до 2.500 kW)

Новото поколение горелки в изпълнение PLN са приложими навсякъде, където се изискват най-ниските стойности за вредни емисии. Изпълнението PLN означава Premix-LowNOx и представлява система, която комбинира предварителното смесване с повърхностното горене.

Специализирана преса

14-03-2017

Газови горелки LowNOx в изпълнение PLN (до 2.500 kW)

Новото поколение горелки в изпълнение PLN са приложими навсякъде, където се изискват най-ниските стойности за вредни емисии. Изпълнението PLN означава Premix-LowNOx и представлява система, която комбинира предварителното смесване с повърхностното горене.

Основно предимство за този тип горивна система се дължи на това, че заедно със стандартните за пазара котли, могат да се подгряват горивни камери със значително по-малка геометрия. При повърхностното горене хомогенността на газо-въздушната смес е от решаващо значение.

Затова тук влиза в употреба напълно нова разработка на смесителното устройство. Съществена особеност е отделения въздуховод за газ/въздух, който обединява двата флуида чак в горивната глава. Получената под налягане газо-въздушна смес преминава през мрежестата металната оплетка и изгаря върху нейната повърхност. Така образувания пламъчен килим с температура на пламъка под 1200°C възпрепятства образуването на азотни окиси. Сега стойности на NOx под 30 mg/kWh са реални при обхват на мощност до 2.500 kW.

Също така, относно диапазона на регулиране, горелките в изпълнение PLN са равностойни на газовите горелки с принудителна циркулация. С дигиталната система за регулиране на газ/въздух при контролери на Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 и W-FM 200 е възможен диапазон на регулиране до съотношение 1:7.

Газова горелка Weishaupt monarch (до 2.500 kW).
Газова горелка Weishaupt monarch (до 2.500 kW).
Снимка за принтиране (329.2 KB)
Горелките в изпълнение PLN са приложими и за горивни камери с много малък диаметър.
Горелките в изпълнение PLN са приложими и за горивни камери с много малък диаметър.
Снимка за принтиране (326.1 KB)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?