bulgarien bg Преса Специализирана преса 2017 Газови горелки LowNOx в изпълнение 4LN с рециркулация на димните газове (до 23.000 kW)

Газови горелки LowNOx в изпълнение 4LN с рециркулация на димните газове (до 23.000 kW)

С ниско емисионната версия 4LN актуалните серии на газови горелки monarch® WM и индустриални горелки WKmono и WK покриват най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб.

Специализирана преса

14-03-2017

Газови горелки LowNOx в изпълнение 4LN с рециркулация на димните газове (до 23.000 kW)

С ниско емисионната версия 4LN актуалните серии на газови горелки monarch® WM и индустриални горелки WKmono и WK покриват най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб.

Горелките във версия 4LN включват система за рециркулация на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегрирани в горелката. Специално разработените смесителни устройства и дигиталното горивно управление запазват високо ценените предимства в горелките Weishaupt: надеждно запалване, стабилност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Рециркулацията на димните газове води до редуциране на кислородната част във въздуха на куб.м, повишава скоростта на въздушния поток, съкращава продължителността на престояване на горивния газ в горещата реакционна зона, както и понижава температурата на пламъка. Всичко това води до намаляване на NOx емисиите.

От решаващо значение при рециркулацията на димните газове е прецизната дозировка на количеството димни газове. Дигиталният контролер W-FM 200 на Weishaupt е най-добре оборудван за това. Дебитът на димните газове се регулира само с два допълнителни компонента - температурен сензор и клапа за димни газове, както и с помощта на софтуера. Така се подава точното количество при всеки режим на работа.

Най-важно значение за количеството на рециркулация има температурата на димните газове. Тя влияе върху плътността на димните газове и заедно с това на дебитa. Температурата на димните газове се измерва непрекъснато с цел стабилни работни характеристики и еднакво ниски стойности на NOx.. Резултатът от измерването автоматично постъпва като корекция в отвора на клапите за димни газове. Заедно с регулирането на клапите за рециркулация, софтуерът на контролер W-FM 200 поддържа и параметри, които позволяват допълнителни настройки.

Отоплителна централа с горелка LowNOx в изпълнение 4LN и рециркулация на димните газове
Отоплителна централа с горелка LowNOx в изпълнение 4LN и рециркулация на димните газове
Снимка за принтиране (1.1 MB)
Принципно устройство на системата за рециркулация на димните газове с горелка серия WM
Принципно устройство на системата за рециркулация на димните газове с горелка серия WM
Снимка за принтиране (311.8 KB)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?