bulgarien bg Преса Специализирана преса 2013 Горелка Weishaupt WM50 monarch® (до 11.000 kW)

Горелка Weishaupt WM50 monarch® (до 11.000 kW)

С горелките monarch® WM се продължава над 60-годишната успешна серия на горелките Monarch. Съвременната техника, обвързана със солидна конструкция, прави универсално приложима тази мощна горелка.

Специализирана преса

12-03-2013

Горелка Weishaupt WM50 monarch® (до 11.000 kW)

С горелките monarch® WM се продължава над 60-годишната успешна серия на горелките Monarch. Съвременната техника, обвързана със солидна конструкция, прави универсално приложима тази мощна горелка.

След типоразмер 10, 20 und 30, e реализиран типоразмер 50 с предвидена мощност до 11.000 kW (50 Hz).

При разработване на WM50 се обръща специално внимание на компактния дизайн и ниските нива на шум при работа. За да се постигне тази цел, заедно с входа за въздух, се обновява изцяло и управлението на въздушните клапи. Специалният дизайн на корпуса, с отварящ се вход за въздуха и новата техника на въздушните клапи, повишава ефективността на вентилатора и с това допринася за по-голяма мощност и по-ниска консумация на енергия. Контролът на въздушните клапи осигурява висока степен на линейност и в ниския диапазон на мощност. В комбинация с вградения серийно шумозаглушител на всмукателната уредба се допринася за безшумната работа.

Въвеждането в експлоатация е лесно чрез блок за управление и индикация. Въпреки компактния си дизайн, всички компоненти са лесно достъпни, като например смесително устройство, въздушни клапи и контролер. По този начин дейностите по поддръжка и сервиз се извършват удобно и бързо. Чрез блока за управление и индикация, настройката на горивните функции се извършва също много лесно.

Съвременните горивни технологии изискват прецизно и постоянно възпроизводимо дозиране на гориво и горивен въздух. Само по този начин се осигуряват оптимални горивни стойности за дълъг период от време. Дигиталното горивно управление за горелки WM50 осигурява оптимални стойности на горене, постоянно възпроизводими горивни точки и лесно боравене. Освен това, регулиращата втулка в смесителното устройство с вграден задвижващ механизъм осигурява и по-голям обхват на регулиране.

Вграденият интерфейс позволява предаване на цялата необходима информация и навигационни команди към по-висша контролна система. Ако е необходимо, може да се извършва и дистанционна работа, контрол и диагностика чрез модем.

Горелка Weishaupt monarch® WM50
Горелка Weishaupt monarch® WM50
Новата горелка Weishaupt monarch® WM50 (до 11 MW) на изпитателния стенд в центъра за изследователска и развойна дейност.
Снимка за принтиране (817.1 KB)
Разрез на горелка WM50
Разрез на горелка WM50
Снимка за принтиране (808.3 KB)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?