bulgarien bg Преса Специализирана преса 2013 Комуникационен модул W-FM COM

Комуникационен модул W-FM COM

Новият комуникационен модул W-FM COM служи за комуникация, независимо от разстоянието, между горелкa Weishaupt с дигитално горивно управление (W-FM 50-200) и уредите за контрол и наблюдение.

Специализирана преса

12-03-2013

Комуникационен модул W-FM COM

Новият комуникационен модул W-FM COM служи за комуникация, независимо от разстоянието, между горелкa Weishaupt с дигитално горивно управление (W-FM 50-200) и уредите за контрол и наблюдение.

Връзката се осъществява чрез интернет и позволява контрол и настройка на системни параметри чрез смартфон и компютър.

Към уреда могат да се свържат една или повече горелки с дигитално горивно управление (50 W-FM 200 W-FM) чрез Modbus. Това служи за наблюдение и дистанционно прехвърляне на горивни стойности (мощност, температура на котела, O2 стойност, работни точки, работнo състояниe, история на грешки и смущения при работа и т.н.). Данните на горелката могат да се съхраняват в W-FM COM и да се изтеглят или изпратят на имейл адрес. В случай на грешка, надвишаване или спадане спрямо граничните стойности - системата веднага сигнализира по електронната поща.

Комуникационният модул W-FM COM може да бъде свързан към SIM карта с радиовръзка (GSM/GPRS) или към интернет с Ethernet / LAN. Достъпът се осъществява посредством фиксиран от доставчика IP адрес или през интернет портал.

Дистанционният достъп до горивните стойности (за четене и писане) и конфигурацията на уредите могат да бъдат защитени с парола през компютър или смартфон с интернет и стандартен уеб браузър.

Устройството е оборудвано с по един дигитален вход и изход. За допълнителни модули са възможни повече от един вход и изход. В допълнение, комуникационен модул W-FM COM дава възможност да се създадат нива на оторизация, респективно потребителски права, и да се избере езика на интернет страниците.

Функционални възможности на комуникационен модул W-FM COM
Функционални възможности на комуникационен модул W-FM COM
Снимка за принтиране (376.7 KB)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?