bulgarien bg Преса Специализирана преса 2012 Специфични приложения с горивно управление W-FM54, 100 и 200

Специфични приложения с горивно управление W-FM54, 100 и 200

Дигиталното управление на Weishaupt W-FM54, W-FM100 и W-FM200, интегрирано в индустриални горелки, позволява и специфични приложения.

Специализирана преса

01-04-2012

Специфични приложения с горивно управление W-FM54, 100 и 200

Дигиталното управление на Weishaupt W-FM54, W-FM100 и W-FM200, интегрирано в индустриални горелки, позволява и специфични приложения.

При управление W-FM 54 могат да се доставят към горелката две различни горива (примерно природен газ и биогаз) чрез самостоятелно регулируеми горивни линии. При специфични горива е нужно предварително запитване. Опционално може да се добави и честотно регулиране (инвертор).

Управление W-FM100 позволява две отделни настройки на гориво и въздух. Максимално могат да бъдат доставени към горелката три горива (пример 1: нафта като самостоятелно гориво, природен газ и биогаз в симултантен режим; пример 2: нафта и биогаз в симултантен режим, природен газ като самостоятелно гориво с възможност за превключване - природен газ/биогаз). Превключването на горивото от нафта към природен газ се извършва с контролера, а превключването от газ на друг вид газ - чрез външно управление.

С управление W-FM200 двугазовите горелки могат да се изработят с "летящо" превключване на гориво (например: биогаз/прир.газ). Съществуват следните варианти:

Вариант 1: две горивни линии с възможност за превключване при същия обхват на мощност (биогаз/прир.газ).
Вариант 2: три горивни линии, където мощността на горивна линия биогаз е идентична с горивна линия природен газ.
Предимство: симултантната работа на газ е полезна при точно определено количество биогаз и с "летящо" превключване (т.е. горелката остава в експлоатация). 

При W-FM200 може да осъществи допълнително симултантна работа с един или повече горивни автомата. Например контролер 1 може да бъде оптимизиран върху самостоятелно гориво, а контролер 2 да е оптимизиран върху симултантно горене. Допълнително може да се интегрира към системата честотно регулиране (инвертор) и управление чрез кислороден модул.

W-FM200
W-FM200
Пример за двугазова горелка и симултантна работа с горивен автомат W-FM200.
Снимка за принтиране (1023.3 KB)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?