bulgarien bg Преса Специализирана преса 2011 Индустриална горелка Weishaupt WK80 (до 22 MW)

Индустриална горелка Weishaupt WK80 (до 22 MW)

Новите индустриални горелки WK 80 могат да изгарят всички конвекционални горива сега в обхват на мощността до 22 MW и освен това са налични и като комбинирани горелки.

Специализирана преса

01-03-2011

Индустриална горелка Weishaupt WK80 (до 22 MW)

Новите индустриални горелки WK 80 могат да изгарят всички конвекционални горива сега в обхват на мощността до 22 MW и освен това са налични и като комбинирани горелки.

WK80 е най-мощният в серия 40/50/70 и 80. В световен мащаб, това е единствената горелка от този клас на мощност, която се експедира от завода като вече изпитан тип, т.е. отпада единично одобрение на обекта. 

В изпълнение swirlflam, WK80 могат да бъдат пригодени за работа към водотръбни котли с по-малка горивна камера. Новото смесително устройство съчетава въздушното завихряне с изпитана стабилност на пламъка и подаване на гориво. Това нововъведение е станало възможно благодарение на най-голямата в света изпитателна горивна тръба в завода, гр. Швенди .

Индустриалните горелки Weishaupt WK се сглобяват според т.нар модулен принцип, т.е. вентилатор, електроразпределително устройство, помпена станция и станцията за предварително загряване на нафтата се подреждат отделно от горелката. Тази концепция позволява по- голяма гъвкавост за пригаждане към различни случаи на приложение. За горива могат да се използват природен газ и пропан-бутан, както и леки, средни и тежки течни горива.

С помощта на дигиталното горивно управление, експлоатацията на горивната инсталация е по-удобна и по-безопасна. Всички основни функции, като например подаване на гориво и въздух или контрол на пламъка, се обхващат и регулират с дигитална прецизност. Работните операции  са оптимизирани, рентабилността е максимизирана, а вредните емисии – сведени до минимум.

В случай, че данните от горелките се заменят с SPS управление или горелката е интегрирана в системи за сградна автоматизация, чрез Е-порта са налични различни Bus системи. За нивата на контрол и управление, със ProGraf NT, Weishaupt предлага един съвременен и съвместим с всички изисквания софтуерен продукт.

В много промишлени процеси от високата температура на медиума (например високотемпературни котли) се получават много високи температури на отработените газове. От тези горещи отработени газове може от части да се добие обратно до висока степен енергия. Връщането се осъществява чрез топлообменник на горивния въздух в изпускателната тръба. С тази техника, КПД-то се подобрява до 9% . Индустриалните горелки Weishaupt WK могат да работят с температури на горивен въздух до 250 ° C.

Корпусът на горелката WK 80 в изпълнение за горещ въздух е предвиден стандартно със солидна изолация. Дори при температури на горивния въздух от 250 ° С, температурата на повърхността на корпуса е под 100 ° С. Заедно с това. изолацията гарантира ефективно намаляване на нивата на шума. Горелката постига ниво на шум под 85 децибела (A).

Новото конструирано смесително устройство намаля загубата на налягане на горелката спрямо предходните WK горелки с около 40 %. Това позволява да се използват по-малки вентилаторни единици с по-малка консумация на електроенергия. За оператора на инсталацията това означава по-ниски разходи по закупуване и енергийни разходи. Следователно се намалят вибрациите и горелките са по-тихи при работа. Същевременно, чрез използването на новите смесителни устройства, нивата на емисиите биха могли да спаднат допълнително, мощността да се повиши на 22.000 kW, а консумацията на електрическата енергия да се намали.

Индустриална горелка Weishaupt WK80.
Индустриална горелка Weishaupt WK80.
Снимка за принтиране (483.5 KB)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?