Навигация
 
bulgarien bg Преса Снимки Компактни горелки Смесително устройство на нафтова горелка W purflam®. Уредът се грижи за преминаването на нафтовата мъгла в газообразно състояние и за необходимата циркулация на горивния газ.

Смесително устройство на нафтова горелка W purflam®. Уредът се грижи за преминаването на нафтовата мъгла в газообразно състояние и за необходимата циркулация на горивния газ.

Смесително устройство на нафтова горелка W purflam®. Уредът се грижи за преминаването на нафтовата мъгла в газообразно състояние и за необходимата циркулация на горивния газ.

Image Mischeinrichtung 300dpi (Directory: ressourcen/grafiken/bilddatenbank/kompaktbrenner/mischeinrichtung-300dpi.jpg)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?