bulgarien bg Преса Снимки Дуоблок горелки Индустриална горелка WK80 с мощност до 32 MW може да оперира с всички обичайни горива и са на разположение също така и като комбинирани горелки.

Индустриална горелка WK80 с мощност до 32 MW може да оперира с всички обичайни горива и са на разположение също така и като комбинирани горелки.

Индустриална горелка WK80 с мощност до 32 MW може да оперира с всички обичайни горива и са на разположение също така и като комбинирани горелки.

Image IMG 8637 300dpi (Directory: ressourcen/grafiken/bilddatenbank/duoblockbrenner/img-8637-300dpi.jpg)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?