bulgarien bg Мета-навигация

Фирмена информация

ТП Макс-Вайзхаупт

Булстат: 121821880

ул. Транспортна 13 
Бизнес Център Кондоско, офис 22
8000 Бургас
България
Tел: +359 56 52 14 79
E-Mail: info@weishaupt.bg
Internet: www.weishaupt.bg

Управител: Георги Колев

Търговско представителство на

Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14

88477 Schwendi
Deutschland

Telefon: +49 7353 83-0
Telefax: +49 7353 83-358
E-Mail: info@weishaupt.de
Internet: www.weishaupt.de

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?