bulgarien bg Обслужване Терминологичен речник

Терминологичен речник

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Абсорбер

При соларните енергийни системи под абсорбер се има предвид металната повърхност с покритие, която превръща слънчевото греене в топлинна енергия. Покритието Miro - THERM® на абсорбера на Weishaupt с цяла повърхност, се отличава с много висока ефективност за този процес на преобразуване. 

Азотни оксиди

Вредни емисии, които могат да предизвикат т. нар киселинен дъжд. В понятието азотни оксиди се обoбщават газообразните оксиди на азота. Те се съкращават също като NOX, защото в резултат на различните степени на оксидация на азота могат да бъдат получени повече азотни съединения с кислорода. При съвременните кондензни котли и горивни системи, емисиите от азотен окис се намират съществено под установените граници.

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?