Please select a page template in page properties.

LowNOx газова горелка в изпълнение PLN (до 2500 kW)

Новото поколение PLN горелки се предлага навсякъде, където се изискват максимално ниски стойности на емисиите. PLN означава Premix-LowNOx – система, която комбинира предварително смесване с повърхностно горене.

Основното предимство на тази горивна система е, че освен стандартните котли могат да се подгряват и горивни камери със значително по-малка геометрия.

Хомогенната смес от газ и въздух е от решаващо значение при повърхностното горене. Затова тук се използва напълно новоразработено смесително устройство. Основна характеристика е отделният въздуховод за газ/въздух, който обединява двата медиума едва в горивната тръба.

Сместа от газ и въздух под налягане преминава през гъстата метална мрежа и изгаря на нейната повърхност. Полученият килим от пламъци с температура на пламъка под 1200°C забавя термичното образуване на азотен оксид. NOx стойности под 30 mg/kWh вече са реалност и в диапазон на мощност до 2500 kW.

Що се отнася до обхвата на регулиране, PLN горелките са на същото ниво като газовите вентилаторни горелки. С електронната система за свързано управление на газ и въздух на контролера Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 и W-FM 200 е възможен обхват на регулиране до 1:7.

Up