Серия горелки 30 - 70 (675 - 11.700 kW)

Моноблоковите горелки се разработват основно за приложение в индустрията и енергийния сектор. Отличават се с голям капацитет на мощност и обхват на приложение.

Описание

Газова горелка G40 Нафтова горелка L50 Нафтова горелка RL50 Комбинирана горелка RGL70

Тези изпитани Weishaupt горелки, които могат да работят като нафтови, газови и комбинирани горелки, са специално разработени за приложение в индустрията и енергийния сектор. 

Гъвкаво приложение: С обхват на мощност от 675 до 11.700 kW, възможностите за приложение на горелките се простира от отоплителни и парни котли през генератори за топъл въздух до най-съвременните съоръжения на високо налягане. Weishaupt предлага подходяща горелка за почти всеки един обект на приложение благодарение на голямото разнообразие от модели на индустриалните горелки, които работят с почти всяко газообразно и течно гориво.

Дигитално горивно управление: Дигиталното горивно управление, което е стандартно заложено за тази серия горелки, регулира икономичното използване на гориво и улеснява поддръжката и техническо обслужване на горелката. Заедно с това, горелката може да се свърже към различни системи за контрол и управление, както и да се интегрира към цялостна сградна автоматизация.

Лесен сервиз и поддръжка: Прегледната конструкция със своите леснодостъпни компоненти позволява кратък и сигурен сервиз, а и с това, за по-бързо обратно въвеждане в експлоатация.

Висок стандарт за качество: Избраните материали, както и най-съвременните производствени технологии, които са резултат от дългогодишен опит в модерния център за развойна и изследователска дейност на Weishaupt, превръщат горелките в световно признат продукт от най-висок клас. 

Надеждност по всяко време: Консултанти и сервизни специалисти са на разположение по всяко време за клиентите на Weishaupt. С това се гарантира, че инсталацията с горелка Weishaupt ще върши винаги надеждно своята работа. 

Prospekte

Индустриални горелки 1.000 – 11.700 kW (англ. език)
Индустриални горелки 1.000 – 11.700 kW (англ. език)
PDF • 3.0 MB
Моноблок горелки във вертикално изпълнение (англ. език)
Моноблок горелки във вертикално изпълнение (англ. език)
PDF • 2.1 MB
Оптимизиране на многокотелни инсталации (англ. език)
Оптимизиране на многокотелни инсталации (англ. език)
PDF • 1.9 MB

Изпълнение multiflam®

Патентованата технология multiflam® от Weishaupt позволява при големи горивни съоръжения, без скъпо допълнително оборудване, да се спазват много ниски стойности на вредни емисии .

Сърцето на технологията е смесително устройство, което осъществява вътрешна циркулация на отработените газове. По този начин пламъка се охлажда и се предотвратява образуването на азотен оксид. Достигнатите стойности на NOₓ могат да бъдат сравнени с тези на компактните горелки.

Добро съотношение между цена и капацитет на мощност: Допълнителни съоръжения за котела, като външен тръбопровод за отвеждане на отработените газове, ще бъдат необходими само в случай, че се изискват специфични за пазара ултра ниски LowNOx стойности.

Оптимален процес на горене: Смесителното устройство разпределя горивото между различните дюзи. Изгарянето става чрез основна дюза и концентрично разположени второстепенни дюзи. Първоначалният пламък произвежда стабилен и сигурен за работа общ пламък в целия обхват на регулиране.

Голямо разнообразие: Обхватът на мощност на различните серии горелки Weishaupt в изпълнение multiflam® се простира от 100 до 23 000 kW. 

Дигитална горивна техника: Снабдяването с гориво и въздух се управлява от най-модерна техника и гарантира оптимален процес на изгаряне.

Дълъг експлоатационен живот: Техниката Weishaupt се основава на дългогодишен опит и усилия в областта на технологичното развитие. В производствения процес се използват само най-добрите материали.

Модерни горива: Нафтовите и комбинирани горелки Weishaupt са абсолютно съвместими за работа с нафта EL, нафта EL със занижени количества сяра съгласно DIN 51603-1 и нафта EL А Bio 10 с примеси на биокомпоненти до 10 % съгласно DIN SPEC 51603-6.

Калкулатор за енергийна ефективност

Weishaupt изчислява опростено потенциала за спестяване при използване на съвременната енергийна техника чрез т. нар. "калкулатор за ефективност"

Калкулаторът за ефективност на горелките Weishaupt позволява опростено изчисление на възможните икономии от гориво и електроенергия при използване на кислороден модул и честотно регулиране при горелките. Чрез въвеждане на различни основни данни и избор на товаров профил, калкулатора за ефективност препоръчва подходяща Weishaupt горелка с включен дигитален горивен мениджър. Заедно с това се изчислява, какъв е резултата и допълнителната полза от прилагането на честотното регулиране и/или кислороден модул. Извадката на текущата възможност за спестяване се обвързва с местните или средните цени за електроенергия. 

Стандартната версия прави първоначално изчисление на приблизителна стойност, при която се съблюдават вече много фактори и могат да се настроят единични стойности. Още по-изчерпателна калкулация според индивидуалните дадености се извършва заедно с наш специалист на място в търговското представителство на Weishaupt.  Изпратете запитване за калкулация с наш консултант.

pfeil rechtsСтартирайте калкулатора за енергийна ефективност.

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?