bulgarien bg Преса Публична преса 2016 Групата на Weishaupt

Групата на Weishaupt

Групата на Weishaupt, която наброява около 3.400 служители, е една от водещите компании в производството на горелки, кондензна техника, термопомпи, соларна техника и сградна автоматизация.

Публична преса

01-12-2016

Групата на Weishaupt

Групата на Weishaupt, която наброява около 3.400 служители, е една от водещите компании в производството на горелки, кондензна техника, термопомпи, соларна техника и сградна автоматизация.

Ядрото на групата е фирма Max Weishaupt GmbH, със седалище в гр. Швенди, която разполага с вътрешнозаводски институт за изследователска и развойна дейност.
Основана през 1932г., компанията се позиционира като холдинг от 2009г.: под една „шапка“ се обединяват три дружества, които действат в сферата на енергийната техника, добива на енергия и енергийния мениджмънт.

Енергийна техника: Фирма Weishaupt предлага богата продуктова гама горелки, както и отоплителни системи от кондензна техника за газ и нафта, до соларни системи и термопомпи за използване на възобновяемата енергия.

Добиване на енергия: Фирма BauGrund Süd става част от групата на Weishaupt през 2009г. Нейната основна дейност е извършване на земни и водни сондажи за инсталиране на термопомпи. С богатия си опит от над 2 млн. сондажни метра и с около 30 високо специализирани сондажни машини, фирма BauGrund Süd е една от водещите европейски компании за използване на земната геотермия. Тук следва да се добави и дейността на фирмата в областта на земните проучвания.

Енергиен мениджмънт: Фирма Neuberger се присъединява към групата на Weishaupt през 1995г. като доставчик на интелигентна сградна автоматизация. Така се реализират ефективни и икономични решения, свързващи всички технически системи, като отопление, климатизация, вентилация, осветление, противослънчева защита и системи за сигурност от всички видове.

Въздушна фотоснимка завод гр. Швенди
Въздушна фотоснимка завод гр. Швенди
Снимка за принтиране (1.8 MB)

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?